Lördag 21 April 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 21 APRIL 2018

VÄDER
Blåsigt från väster under natt och fm med medelvin rumt 10m/s och upp till 13 i byarna. Solklart och hygglig sikt men dis in mot land.
Min. temp. +7,7°C kl. 06:00 och max. temp. +10,7°C kl. 16:00.

02:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 11 m/s, +8°C, vattenstånd -3 cm
08:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +8°C, vattenstånd -4 cm
14:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +9°C, vattenstånd -4 cm
20:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 10 m/s, +9C, vattenstånd -18 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 05:51 och ner 20:33.

PERSONAL
Klockan 13 anlände Lasse Hellberg med pågående personal, Björn Zachrisson, Bengt Karlsson och Lennart Bogren. Dennis Kraft, Matserik Eriksson, Johan Ander och Vilma Kaukoranta lämnade med Lasse kl . 15

VERKSAMHET
12 nät 05:15-10:00 (57 nättimmar).
28 burar i Kausan och 17 burar på Playan 05:00-21:30 (742 burtimmar).

OBSERVATIONER
SPARVHÖK – en hane och en hona observerade.
TURKDUVA – Tre rastande.
MYRSPOV – En förbiflygande.
SMÅTÄRNA – En rastande
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3
RINGMÄRKNING
7 individer av 6 arter:
Ängspiplärka 1, järnsparv 1, gransångare 1, bergfink 2, gråsiska 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 920 och i år totalt till 2 202.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Korttidskontroller av tre rödhakar, en järnsparv och en gransångare.

UPPDRAGSARBETE
Avloppsrensning 9 timmar.
Arbete med flaggstången 1 tim.

ÖVRIGT
Fortsättning med avloppsrensning, rensning med vajer, varmt vatten och sedan med högtrycksillern inifrån köket och mera varmvatten lyckades vi till slut.

VID DATORN
Dennis Kraft och Bengt Karlsson

Publicerat i 2016 | Lämna en kommentar

FREDAG 20 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 20 APRIL 2018

VÄDER

En blåsigare dag än tidigare i veckan, SO-vindar på 7-9 m/s och byvindar uppåt 10-11. I övrigt soligt och molnfritt men dis in mot land begränsade sikten.

Min. temp. +7,6°C vid flera tidpunkter, senast kl. 05:00 och max. temp. +10,1°C kl. 19:00.

02:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +8°C, vattenstånd -26 cm

08:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +8°C, vattenstånd -16 cm

14:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 9 m/s, +9°C, vattenstånd -10 cm

20:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 7 m/s, +8C, vattenstånd -9 cm

 Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 05:53 och ner 20:31.

PERSONAL

Dennis Kraft, Matserik Eriksson, Johan Ander och Vilma Kaukoranta.

VERKSAMHET

8 nät 05:15-09:15, 14 nät 09:15-15:15. (110 nättimmar).

28 burar i Kausan och 17 burar på Playan 05:00-21:30 (742 burtimmar).

OBSERVATIONER

SPARVHÖK – Sågs jaga en rödhake men misslyckades med denna jakt.

RINGDUVA – Under flera dagar har det rastat ringduvor på ön. Idag var det dock bara en som gick utanför gästtoaletten.

ÄRTSÅNGARE – Sedan den första ärtsångaren dök upp i måndags har det varit ärtsångare på ön varje dag. Idag två som fångades och ringmärktes.

BLÅMES – När stationen öppnades i mars fans det blåmesar på ön som hade övervintrat, åtminstone tre ringmärkta kontrollerades. Som mest sågs cirka tio fåglar men de försvann rätt snart och den senaste sågs den 24 mars. Men idag dök det upp en ny blåmes, en ung hona. Det verkar alltså vara en fågel som är på flyttning efter att ha tillbringar vintern utomlands.

PILFINK – På samma sätt som för blåmesen så fans det några pilfinkar på ön när stationen startade upp. Men de sågs bara fram till 21 mars. Sedan ha ingen setts förrän idag då en gästade oss en stund på fm.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

21 individer av 12 arter:

Ängspiplärka 3, gärdsmyg 5, järnsparv 2, rödhake 1, rödstjärt 1, taltrast 1, rödvingetrast 1, ärtsångare 2, gransångare 2, kungsfågel 1, blåmes 1 och bofink 1.

Rödstjärt och blåmes blev nya märkarter för året.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 913 och i år totalt till 2 195.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

Korttidskontroller av två gärdsmygar, fyra rödhakar, en taltrast, tre gransångare och en kungsfågel.

UPPDRAGSARBETE

Avloppsrensning 4 timmar. Guidning ½ timma.

ÖVRIGT

Första dagen då fågeltillströmningen till nät och burar var starkt begränsad. Det blev därför tid att göra ett nytt försök med avloppsledningarna. Efter byte av packning fick vi lite bättre fart på högtrycksillern. Att köra inifrån var dock ogörligt så vi (jag alltså, medan Matserik assisterade) fick krypa ner i avloppabrunnen och köra därifrån. Efter ett par omtag kunde vi testa och konstara att ledningen till handfatet på toalettet var renst. Till köket var det dock fortsatt stopp. Vi körde en stund till och fick rensat så långt illern nådde men det var tyvärr inte ändra fram. I avsaknad av riktigt rensband provade vi lite anat för att få rensat sista biten men det gick inte så bra. Fortsatt stopp alltså i köksavloppet.  Vi får se om Björn med assistenter kan göra något åt detta under kommande vecka. Annars har Hans efterfrågat bättre högtryckstvätt och längre iller från Fastighetsverket. Vi får se när detta kommer till stånd.

På kvällen fick vi besök av Claes Rydholm, en vän till Johan. Han kom ut med sin båt och fick kaffe och blev lite guidad.

VID DATORN

Dennis Kraft

Publicerat i 2018 | Lämna en kommentar

TORSDAG 19 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 19 APRIL 2018

VÄDER

Svaga till obefintliga vindar hela dagen. Dimma och dålig sikt hela dagen även om solen sken igenom under em och kväll.

Min. temp. +7,0°C kl. 05:00 och max. temp. +10,2°C kl. 11:00.

02:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 4 m/s, +8°C, vattenstånd -21 cm

08:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +7°C, vattenstånd -19 cm

14:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +10°C, vattenstånd -26 cm

20:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 3 m/s, +9°C, vattenstånd -25 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 05:56 och ner 20:29.

PERSONAL

Dennis Kraft, Matserik Eriksson, Johan Ander och Vilma Kaukoranta.

VERKSAMHET

10 nät 05:15-08:45, 8 nät 11:15-15:15, 2 nät 17:00-17:30, 4 nät 17:30-18:30 och 4 nät 19:00-21:00. (80 nättimmar).

26 burar i Kausan 05:00-17:00 och 28 burr 17:00-21:30 samt 17 burar på Playan 05:00-21:30 (718 burtimmar).

OBSERVATIONER

VITKINDAD GÅS – En flock med cirka 70 fåglar kom kacklande på låg höjd i dimman och dog några svängar över ön.

ROSKARL – En individ sågs i Kausan.

JORDUGGLA – Sågs vid ett par tillfällen.

STÖRRE HACKSPETT – En hona fångades och ringmärktes. Det var årets första fynd av arten, den är ovanlig härute på våren. Senast var det 2014.

BERGLÄRKA – En fågel sågs vid kausan. Den sjöng både sittande och i sångflykt.

GÄRDSMYG – Till dagens fågel utnämndes Gärdsmygen. Det har varit ovanligt många på ön idag vilket också avspeglar sig i ringmärkningsprotokollen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

209 individer av 18 arter:

Större hackspett 1, ängspiplärka 9, gärdsmyg 56, järnsparv 9, rödhake413, koltrast 4, taltrast 2, rödvingetrast 1, ärtsångare 3, svarthätta 3, gransångare 49, lövsångare 13, kungsfågel 6, stare 1, bofink 2, bergfink 1, gråsiska 4 och sävsparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 892 och i år totalt till 2 174.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

En främmande kontroll av en gråsiska med svensk ring.

Korttidskontroller av en skärsnäppa, två järnsparvar, fem rödhakar, en taltrast, en gransångare, en kungsfågel, tre  bofinkar och en bergfink.

UPPDRAGSARBETE

Matserik ägnade sig åt strandstädning ½ timma.

ÖVRIGT

En riktig gärdsmygsdag. Det blev full aktivitet från morgonen och vi tvingades dra ihop näten för att hinna med. Att plocka ut gärdsmygar är en prövning även för erfarna. Men det gick bra till slut och 56 märkta gärdsmygar var inte lång ifrån att platsa på fem i topp för den arten.

Vi personalbytet i måndags hade vi med oss två nya fina vadarburar tillverkade av vår egen Per Petersson. I all fågelentusiasm som vi drabbades av glömdes dock dessa burar bort så de har blivit stående på bryggan. Men idag har de tagits omhand och satts i drift i Kausan. Så nu förväntas antalet omärkta fåglar minska ytterligare. Ett stort tack till Per som bygger och underhåller våra burar, utan honom skulle burfångsten ha varit väldigt mager.

Vid fikarasten utomhus sågs en nässelfjäril.

VID DATORN

Dennis Kraft

Publicerat i 2018 | Lämna en kommentar

ONSDAG 18 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 18 APRIL 2018

VÄDER

Vindarna ökade sakta under natten och kulminerade vid 8-tiden för att sedan avta och på em och kväll enbart svaga vindar. Disigt och begränsad sikt hela dagen men ingen direkt dimma och solen sken igenom under em och kväll.

Min. temp. +6,1°C bl.a. kl. 01:00 och max. temp. +10,8°C kl. 13:00.

02:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 6 m/s, +6°C, vattenstånd -19 cm

08:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +8°C, vattenstånd -4 cm

14:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 3 m/s, +10°C, vattenstånd -13 cm

20:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 2 m/s, +9°C, vattenstånd -4 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 05:58 och ner 20:27.

PERSONAL

Dennis Kraft, Matserik Eriksson, Johan Ander och Vilma Kaukoranta.

VERKSAMHET

10 nät 05:15-19:30 (142 nättimmar).

26 burar i Kausan och 17 på Playan 05:00-21:30 (710 burtimmar).

OBSERVATIONER

VITKINDAD GÅS – Cirka 200 drog över Nidingen mot NO.

SJÖORRE – Cirka 150 sjöorrar har dragit förbi ön uppdelade på fem flockar.

HAVSSULA – Totalt sex individer har setts dra förbi ön.

ORMVRÅK – En fågel rastade en stund på Ostudden.

FISKTÄRNA – Två fiskande tärnor har setts vid ön under dagen.

RINGTRAST – En hane har setts vid flera tillfällen och en ung, ringlös hona fångades.

VARFÅGEL – En sågs tillfälligt under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

51 individer av 13 arter:

Ängspiplärka 7, gärdsmyg 7, järnsparv 1, rödhake 13, ringtrast 1, koltrast 2, taltrast 4, rödvingetrast 2, ärtsångare 1, gransångare 6, lövsångare 1, bofink 4 och bergfink 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 683 och i år totalt till 1 965.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

Korttidskontroller av en skärsnäppa, fem järnsparvar, 13 rödhakar, två gransångare, tre kungsfåglar, sex bofinkar och åtta bergfinkar.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

En lite lugnare fågeldag idag där det var fler redan märkta fåglar än omärkta som fångades. Det gav lite välbehövlig återhämtning.

Vilma visade idag prov på både ett gott hjärta och skicklighet i näten då hon utan hjälpmedel räddade en humla som fastnat. En fin insats!

VID DATORN

Dennis Kraft

Publicerat i 2018 | Lämna en kommentar

TISDAG 17 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 17 APRIL 2018

VÄDER

Dimma och begränsad sikt från morgonen och under hela dagen. Stundtals lite bättre sikt så att Lilleland gick att se och också en del solgenombrott.

Min. temp. +5,7°C bl.a. kl. 02:00 och max. temp. +7,3°C kl. 17:00.

02:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +5,7°C, vattenstånd -15 cm

08:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 4 m/s, +5,7°C, vattenstånd -0 cm

14:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,1°C, vattenstånd -21 cm

20:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,6°C, vattenstånd -10 cm

 Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:01 och ner 20:24.

PERSONAL

Dennis Kraft, Matserik Eriksson, Johan Ander och Vilma Kaukoranta.

VERKSAMHET

8nät 05:15-05:45, 10 nät 05:45-08:45 och 10 nät 11:00-19:30 (119 nättimmar).

26 burar i Kausan och 17 på Playan 05:00-21:30 (710 burtimmar).

OBSERVATIONER

KRICKA – Cirka 25 krickor sågs vid Ostudden.

SKEDAND – Ett par sågs vid Ostudden.

GRÅHÄGER – En flög runt lite över ön.

FISKGJUSE – Rastade en stund på V-udden och flög några varv runt ön, ivrigt mobbad av öns måsar.

TORNFALK – En fågel satt en stund på taket till maskinhuset.

TRANA – Tre tranor flög runt en stund över ön.

RINGDUVA – 13 rastade en stund på ön.

BERGLÄRKA – En rinkmärkt kontrollerades idag.

SVART RÖDSTJÄRT – En sedda under dagen.

BUSKSKVÄTTA – En hane och en hona sedda vid olika tillfällen.

RINGTRAST – En sågs i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

241 individer av 17 arter:

Sparvhök 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka 6, gärdsmyg 13, järnsparv 21, rödhake 90, koltrast 7, taltrast 9, rödvingetrast 4, ärtsångare 1, svarthätta 3, gransångare 21, lövsångare 2, kungsfågel 12, stare 1, bofink 18 och bergfink 31.

Dagssumman för bergfink är den näst högsta vi har haft på Nidingen, bara 21/4 1984 har det ringmärkts fler.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 632 och i år totalt till 1 914.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

En egenkontroll av en gärdsmyg från oktober 2017.

Korttidskontroller av en berglärka, en järnsparv, nio rödhakar, tre gransångare, fyra kungsfåglar, fyra bofinkar och en bergfink.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

Ytterligare en dimmtjock dag med mycket fågel. Detta gav inte utrymme till så mycket mer än ringmärkning. Assistenterna va fullt upptagna med att plocka fåglar ur nät och burar och den stackars ringmärkaren hade ingen ledig tid på hela dagen. Vi fick också en del rapporteringsproblem då interfacekopplingarna inte fungerade som de skulle. Därav att den elektroniska informationen inte kunde fullt ut konverteras till det digitala formatet och vidarekopplas till internetet. Förhoppningsvis har de mesta problemen nu lösts men risk finns att de återkommer.

VID DATORN

Dennis Kraft

Publicerat i 2018 | Lämna en kommentar

MÅNDAG 16 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 16 APRIL 2018

VÄDER

I gryningen lätt dimma med sikt till Lilleland men redan vid 07-tiden, precis som igår, tätnade dimman succesivt och tidvis såg man inte ens Kruthuset från fyrområdet.

Min. temp. +5,3°C kl. 06:00 och max. temp. +8,3°C kl. 15:00.

02:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 4 m/s, +5,4°C, vattenstånd -20 cm

08:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 4 m/s, +5,6°C, vattenstånd -8 cm

14:00: Medelvind SSV 1 m/s, byvind 1 m/s, +8,0°C, vattenstånd -23 cm

20:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 3 m/s, +5,6°C, vattenstånd -6 cm

 Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:04 och ner 20:22.

PERSONAL

Dennis Kraft, Matserik Eriksson och Vilma Kaukoranta anlände strax efter 11. Hugo Ivarsson, Marianne Bäckwall och Uno Unger lämnade kl 15 medan Johan Ander blir kvar. Dagens transporter sköttes av Lasse Hellberg med stationens båt.

VERKSAMHET

13 nät 05:30-08:30, 9 nät 08:30-09:30 och  6 nät 12:45-20:15 (93 nättimmar).

26 burar i Kausan 05:30-21:30 samt 17 burar på Playan 05:30-21:30 (688 burtimmar).

OBSERVATIONER

TORNFALK – En adult hane stöttes i dimman vid Stora bryggan och försvann västerut 10:50.

MORKULLA – Ett ex stöttes på Torget i gryningen.

STORSPOV – Minst ett ex hördes flera gånger under morgonen.

TRÄDPIPLÄRKA – Årets första fångades idag.

ÄRTSÅNGARE – En ringmärktes, årets första observation på Nidingen.

SVARTHÄTTA – En hona ringmärktes, årets första observation på Nidingen.

DOMHERRE – Hane + hona kvar på ön sedan igår.

SNÖSPARV – Ännu är en ensam hona kvar i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

340 individer av 20 arter:

Sparvhök 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka 4, gärdsmyg 7, järnsparv 19, rödhake 177, stenskvätta 1, koltrast 1, björktrast 2, taltrast 10, rödvingetrast 10, ärtsångare 1, svarthätta 1, gransångare 60, lövsångare 6, kungsfågel 8, bofink 21, bergfink 7, gråsiska 2 och domherre 1.

Trädpiplärka, ärtsångare och svarthätta blev nya märkarter för året.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 391 och i år totalt till 1 673.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

En egenkontroll av en gärdsmyg från oktober 2017.

Korttidskontroller av fyra järnsparvar, fyra rödhakar, en kungsfågel och en domherre

UPPDRAGSARBETE

Flaggstångsarbete och avloppsrensning, 5 timmar.

ÖVRIGT

Ett personalbyte inhöljt i dimma skedde idag. Vid utfarten var dimman så tät att vi för säkerhets skull stannade motorn för att höra efter ev motorljud från andra båtar när vi korsade farleden. Annars var det till att lita på vår GPS. Sikten var cirka 20 meter så det gällde att gå försiktigt in mot bryggan. Efter att först ha misstagit oss på Kausastenen kom vi dock iland till slut. Det var en riktig fågeldag och ön kryllade av tättingar. Det var en sådan där dag som hade kunnat bli en tusendag med tillräckligt med personal och utan personalbyte mitt i. Turligt nog hade Lasse tänkt stanna några timmar för lite arbete. Andra försöket till flaggstångsfällning misslyckades också. Det reparerade hjulet till vår stora kärra monterades dock elegant så nu fungerar den igen. Avloppsrensningen som Lasse och undertecknad försökte oss på blev inte helt lyckad. Mycket skit kom fram men det gick inte att komma hela vägen så det är fortsatta problem med avloppen. Vi hoppas på bättre lycka med detta vid nästa försök. När det började närma sig tid för hemfärd hade i alla fall Uno lyckats märka undan de fåglar han hade på lager och de som fyllde på från burarna. Så när den nya personalen tog över sattes ånyo några nät upp. Sammantaget nådde vi upp till 340 märkta fåglar vilket såhär långt är årets bästa dag.

VID DATORN

Uno Unger och Dennis Kraft

Publicerat i 2018 | Lämna en kommentar

SÖNDAG 15 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 15 APRIL 2018

 

VÄDER

I gryningen lätt dimma med sikt till Lilleland men redan vid 07-tiden var dimman så tät så man bara såg till Kruthuset. Den täta dimman varade sedan hela dagen och kvällen.

Min. temp. +5,2°C kl. 07:00 och 15:00 samt max. temp. +6,7°C kl. 01:00-02:00.

 

02:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 2 m/s, +6,7°C, vattenstånd -18 cm

08:00: Medelvind SSO 2 m/s, byvind 5 m/s, +5,5°C, vattenstånd -11 cm

14:00: Medelvind SSO 5 m/s, byvind 8 m/s, +5,4°C, vattenstånd -21 cm

20:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +5,3°C, vattenstånd -12 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

 

Solen gick upp 06:06 och ner 20:20.

 

PERSONAL

Hugo Ivarsson, Marianne Bäckwall och Uno Unger. Vid middagstid tillkom Johan Ander som blev utkörd av en kompis i en RIB-båt från Kullavik.

 

VERKSAMHET

17 nät 05:30-16:30 (187 nättimmar).

26 burar i Kausan 05:30-21:30 samt 17 burar på Playan 05:30-21:30 (688 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

PILGRIMSFALK – En adult fågel flög österut längs öns sydsida mobbad av fiskmåsar 13:55.

MINDRE KORSNÄBB – Hane + hona. De kom flygande och rastade högst en minut på västra gamla fyren vid 14:15-tiden innan de åter försvann in i dimman.

DOMHERRE – Hane + hona. Den sistnämnda, en fjolåring (2K), nätfångades bakom hönshuset och ringmärktes.

SNÖSPARV – Ännu är en ensam hona kvar i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

171 individer av 14 arter:

Gärdsmyg 7, järnsparv 57, rödhake 64, stenskvätta 1, koltrast 3, rödvingetrast 2, gransångare 10, lövsångare 1, kungsfågel 8, brandkronad kungsfågel 3, bofink 4, bergfink 2, gråsiska 8 och domherre 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 051 och i år totalt till 1 333.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Främmande kontroll:

En gransångare med svensk ring.

Egna kontroller:

En skärsnäppa märkt som fjolåring (2K) 6/4 2010 och kontrollerad även vårarna 2011, 2014 och 2017.

En koltrasthane märkt som fjolåring (2K) 13/4 2017 samt kontrollerad även 7/5 och 5/7 samma år, och uppenbarligen en av de två hanar som häckade på Nidingen förra året.

Egna korttidskontroller:

Skärsnäppa 1, gärdsmyg 3, rödhake 3 och kungsfågel 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim) samt tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

 

ÖVRIGT

Trots (eller kanske tack vare) tät dimma över ön hela dagen får man säga att det blev en hygglig fångstdag.  Speciellt går dagen till hävderna med de tre brandkronade kungsfåglarna på en och samma dag. Av totalt 20 brandkronade under åren 1980-2017 har det aldrig hänt att mer än ett ex ringmärkts en och samma dag. Dagens två första ex var hanar och fångades i köksnätet (nr 11) vid 06-tiden. Efter ytterligare två timmar hade en hona fastnat i nät 5E. Lite märkligt var att vanliga kungsfåglar började fångas först vid 09-tiden och de blev inte fler än totalt 8 ex under dagen.

 

VID DATORN

Uno Unger

Publicerat i 2018 | Lämna en kommentar

LÖRDAG 14 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 14 APRIL 2018

 

VÄDER

Liksom igår var efternatten och morgonen molnfria. Efter hand spred sig viss molnighet in söderifrån och under tiden 12-16 var det mulet. Under resten av dagen lyste solen åter över ön, men i skymningen mulnade det åter. God sikt under morgonen men senare under dagen blev det disigare. Under ett par timmar från middagstid rådde bleke på havet runt ön.

Min. temp. +6,7°C kl. 07:00 och max. temp. +14,0°C kl. 14:00.

 

02:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 12 m/s, +9,5°C, vattenstånd -21 cm

08:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 11 m/s, +7,3°C, vattenstånd -15 cm

14:00: Medelvind OSO 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,0°C, vattenstånd -26 cm

20:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 9 m/s, +8,4°C, vattenstånd -12 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

 

Solen gick upp 06:09 och ner 20:18.

 

PERSONAL

Hugo Ivarsson, Marianne Bäckwall och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

14 nät 05:30-06:00, 17 nät 06:00-08:00 och 21 nät 08:00-12:00 (125 nättimmar).

26 burar i Kausan 05:30-21:30 samt 17 burar på Playan 05:30-21:30 (688 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

KENTSK TÄRNA – Två ex förbiflygande söderut över Klockfotsrevet 19:05.

RÖDSTJÄRT – En hane rastade i Kausan under förmiddagen. Årets första observation på Nidingen.

STEGLITS – Ett ex flög omkring i fyrområdet vid 06-tiden och satte sig bl.a. i Strandoxeln.

SNÖSPARV – En hona kvar i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

41 individer av 8 arter:

Sparvhök 1, gärdsmyg 5, järnsparv 4, rödhake 23, björktrast 1, gransångare 4, kungsfågel 2 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 880 och i år totalt till 1162.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Egna kontroller:

En hane skärpiplärka märkt som årsunge (1K) 28/6 2017.

Egna korttidskontroller:

Gärdsmyg 5, järnsparv 2, rödhake 7 och koltrast 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

De två senaste dagarnas värme har satt sprätt på vegetationen här ute på Nidingen. Förutom att ursprungligen planterade vårblommor som snödroppe och rysk blåstjärna visat sig några dagar, har idag de första blommorna på skörbjuggsörten slagit ut.

 

VID DATORN

Uno Unger

Publicerat i 2018 | Lämna en kommentar

FREDAG 13 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 13 APRIL 2018

 

VÄDER

Under efternatten och morgonen var det huvudsakligen molnfritt, men resten av dagen täckte tunna slöjmoln i stort sett hela himlavalvet. Trots slöjmolnen värmde dock solen bra och vi upplevde den hittills varmaste dagen i år på Nidingen.

Min. temp. +6,2°C kl. 06:00 och max. temp. +15,4°C kl. 16:00.

 

02:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 12 m/s, +6,6°C, vattenstånd -23 cm

08:00: Medelvind NO 11 m/s, byvind 14 m/s, +7,0°C, vattenstånd -21 cm

14:00: Medelvind ONO 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,6°C, vattenstånd -21 cm

20:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 13 m/s, +10,5°C, vattenstånd -14 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

 

Solen gick upp 06:11 och ner 20:16.

 

PERSONAL

Hugo Ivarsson, Marianne Bäckwall och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

17 nät 05:30-11:45 (106 nättimmar).

26 burar i Kausan 06:00-21:00 samt 17 burar på Playan 06:00-21:00 (645 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

BERGLÄRKA – En omärkt fågel, troligen en hane, kvar även idag i Kausan.

SNÖSPARV – En hona kvar i Kausan.

LÖVSÅNGARE – Årets första ringmärktes idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

32 individer av 10 arter:

Skärsnäppa 4, gärdsmyg 1, järnsparv 4, rödhake 9, björktrast 1, taltrast 1, rödvingetrast 1, gransångare 9, lövsångare 1 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 839 och i år totalt till 1121.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Egna kontroller:

En skärsnäppa märkt som årsunge (1K) 5/11 2007, alltså 11 år till sommaren. Denna snäppa har även setts i Skagens hamn på norra Jylland 14/1 2010.

En skärsnäppa märkt som fjolåring (2K) 21/3 2017, alltså för snart ett år sedan.

Egna korttidskontroller:

Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1 och gransångare 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Idag har 10 tobisgrissleholkar placerats ut på stenmalen 50-75 m NV om hönshuset. Nu återstår bara att se om dessa accepteras som bostäder åt de troligen trångbodda alkfåglarna på ön. Totalt finns nu åtminstone 75 holkar och minst lika många naturliga bohål under stenar på Nidingen. Det skall bli spännande att se hur många häckningar det blir till sommaren. Gott om tobisgrisslor finns det i alla fall och vid en räkning av alla exemplar för en knapp månad sedan kom vi upp i 650 individer.

 

VID DATORN

Uno Unger

Publicerat i 2018 | Lämna en kommentar

TORSDAG 12 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 12 APRIL 2018

 

VÄDER

Under efternatten och morgonen var det huvudsakligen mulet, men molnigheten lättade successivt under förmiddagen. Vid middagstid och resten av dagen endast tunna slöjmoln.  Efter en kylig morgon blev eftermiddagen behaglig med en värmande sol. God sikt.

Min. temp. +2,7°C kl. 07:00 och max. temp. +13,2°C kl. 16:00-17:00.

 

02:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 10 m/s, +3,9°C, vattenstånd -30 cm

08:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +3,2°C, vattenstånd -32 cm

14:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,3°C, vattenstånd -34 cm

20:00: Medelvind ONO 9 m/s, byvind 13 m/s, +9,7°C, vattenstånd -25cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

 

Solen gick upp 06:14 och ner 20:14.

 

PERSONAL

Hugo Ivarsson, Marianne Bäckwall och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

17 nät 05:30-11:30 (102 nättimmar).

26 burar i Kausan 06:00-21:00 samt 17 burar på Playan 06:00-21:00 (645 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

HAVSÖRN – Den uppmärksammades när Ostuddens alla trutar lyfte och protesterade. Den kom österifrån och flög fram till fyrområdet innan den försvann rakt norrut med några mobbande trutar efter sig. Det rörde sig om en yngre fågel typ 3K eller 4K.

BERGLÄRKA – En omärkt fågel, troligen en hane, kvar även idag i Kausan.

SNÖSPARV – En hona kvar i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

16 individer av 7 arter:

Skärsnäppa 2, skärpiplärka 1, järnsparv 6, rödhake 3, gransångare 1, kungsfågel 2 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 807 och i år totalt till 1089.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Egna kontroller:

En skärpiplärka märkt som 2K hona 10/6 2014.

En skärpiplärka märkt som årsung (1K) hona 14/7 2016.

Egna korttidskontroller:

Skärsnäppa 2, gärdsmyg 4 och rödhake 4.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Det stabila högtrycksbetonade väder vi haft de senaste dagarna med friska nordostliga vindar får inte fart på de flyttfåglar som nu avvaktar vidare färd över Kattegatt mot svenska Västkusten. De minskande märksiffrorna och de förhållandevis många kontrollerna av redan märkta fåglar visar tydligt att inflödet av nya nattsträckare så gott som upphört.

 

VID DATORN

Uno Unger

Publicerat i 2018 | Lämna en kommentar