ONSDAG 23 AUGUSTI

VÄDER
Under natten och resten av dygnet så gott som helt molnfritt och mycket god sikt. På kvällen bleke på havet.
Min. temp. +12,6°C kl. 07:00 och max. temp. +18,1°C kl. 15:00.
02:00: Medelvind NNO 6 m/s, byvind 8 m/s, +13,9°C, lufttryck 1 019,6 hPa, vattenstånd -11 cm
08:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,2°C, lufttryck 1 019,5 hPa, vattenstånd +5 cm
14:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,5°C, lufttryck 1 019,1 hPa, vattenstånd 0 cm
20:00: Medelvind NNV 2 m/s, byvind 4 m/s, +16,9°C, lufttryck 1 017,5 hPa, vattenstånd 0 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:57 och ner 20:31.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Martin Boberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 05:00-06:00 och 28 nät 06:00-11:00 (161 nättimmar).
34 burar på Playan 10:15-20:15 (340 burtimmar).

OBSERVATIONER
GRÅGÅS – En ensam fågel sträckte kacklande mot SV 06:46.
SPARVHÖK – Ett ex flög österut över Ostudden under förmiddagen.
TORNFALK – Ett ex rastade ett tag under förmiddagen.
KUSTSNÄPPA – Två årsungar rastade.
BRUSHANE – 3 årsungar höll till på en tångvall vid Playastenen.
ENKELBECKASIN – Minst 6 ex rastade på Playans tångvallar.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
55 individer av 14 arter.
Större strandpipare 2, ljungpipare 1, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 7, brushane 1, rödbena 7, gluttsnäppa 1, drillsnäppa 1, skärpiplärka 3, rödstjärt 3, stenskvätta 1, lövsångare 24, svartvit flugsnappare 1 och pilfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 697 och i år totalt till 5 872.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Endast några korttidskontroller av kärrsnäppa, skärpiplärka och lövsångare.

UPPDRAGSARBETE
Guidning (1,5 tim) och gräsklippning (4,5 tim).

ÖVRIGT
*Förutom besök av 5 privatbåtar med sammanlagt 12 personer var bl.a. 6 + 6 personer iland från Marinens fartyg 17 (minutläggningsbåt). De kom iland vid Lilla bryggan med en mindre båt och blev guidade om vår verksamhet. Vidare var 4 personer från Ringhals iland för det årliga bytet av den på Nidingen placerade dosimetern. Till sist kom även 2 personer till Nidingen från Kustlaboratoret för den årliga insamlingen av blåmusslor, som används för miljöanalys.
* På kvällen tittade Martin och undertecknad ner i brunnen på Torget och vi kunde räkna till två ålar samtidigt.
*Åter en omväxlande dag med blandad vadarfångst i burarna på Playan. Inte mindre än 8 arter vadare kunde ringmärkas varav brushane och gluttsnäppa var nya märkarter för i år.

VID DATORN
Uno Unger

Publicerat i 2017 | Lämna en kommentar

TISDAG 22 AUGUSTI

VÄDER
I gryningen regn både N och S om Nidingen men uppehåll här. Växlande molnighet under morgonen och förmiddagen. Även någon regnskur över Nidingen senare under morgonen. Fram på dagen mestadels solsken. God sikt.
Min. temp. +16,3°C kl. 01:00 och max. temp. +18,7°C kl. 13:00.
02:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,5°C, lufttryck 1 016,0 hPa, vattenstånd +4 cm
08:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,8°C, lufttryck 1 017,2 hPa, vattenstånd +4 cm
14:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +18,6°C, lufttryck 1 018,6 hPa, vattenstånd -3 cm
20:00: Medelvind NNV 10 m/s, byvind 11 m/s, +17,3°C, lufttryck 1 018,6 hPa, vattenstånd +7 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:55 och ner 20:34.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Martin Boberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 05:00-06:00 och 28 nät 06:00-11:00 (161 nättimmar).
34 burar på Playan 07:15-20:15 (442 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSÖRN – Öns alla trutar flög upp och skrek varvid en helt utfärgad örn uppmärksammades rakt ovanför ön. Den kretsade, tog rejäl höjd och ”spikade” därefter mot södra delen av Onsalalandet. Skådespelet varade i minst 5 minuter under tiden 11:50-11:55.
SPARVHÖK – Ett ex flög österut över fyrområdet 10:41.
TORNFALK – Ett ex flög österut bort över Ostudden under morgonen.
BRUSHANE – 4 årsungar höll till på en tångvall vid Playastenen.
ENKELBECKASIN – Minst 2 ex rastade på Playans tångvallar varav en adult burfångades och ringmärktes.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
35 individer av 13 arter.
Strandskata 1, ljungpipare 3, kärrsnäppa 3, enkelbeckasin 1, rödbena 3, drillsnäppa 1, roskarl 1, gråtrut 2, skärpiplärka 3, buskskvätta 1, kärrsångare 1, rörsångare 1 och lövsångare 14.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 642 och i år totalt till 5 717.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Förutom några korttidskontroller av bl.a. lövsångare och skärpiplärka stod flera av årets färgringmärkta silltrutungar vid ett tillfälle på Hamnudden. Följande 10 ex kunde avläsas: V.339, V.10N, V.LL1, V.LN7, V.LL0, V.89N, V.LN6, V.LU4,V.65N och V.LX1.
UPPDRAGSARBETE
Guidning (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Förutom två privatbåtar med sammanlagt 3 personer besökte 3 kustbevakare från KBV 316 SBMD Göteborg oss under en timma mitt på dagen. De tog tacksamt emot guidning om fågelstationens verksamhet och vi fick bl.a. tillfälle att visa upp ringmärkningen av en lövsångare – dagens allmännaste fågel i våra fångstnät. Populärt var ju även att vi dessutom kunde visa upp en överflygande havsörn.
*En relativt lugn dag när det gäller nätfångsten, men burfångsten på Playans tångvallar gick bättre och kulminerade vid burrundan kl. 17:00, då tre ljungpipare samt vardera en kärrsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, roskarl och gråtrut fångades och ringmärktes. Aldrig tidigare har mer än två ljungpipare kunnat märkas på en och samma dag, så de tre ljungpiparna blev nytt dagsrekord för arten på Nidingen.

VID DATORN
Uno Unger

Publicerat i 2017 | Lämna en kommentar

MÅNDAG 21 AUGUSTI

VÄDER
Växlande molnighet under morgonen och förmiddagen, men alltmer klarnande framåt middagstid. Eftermiddagen och kvällen var huvudsakligen molnfri. God sikt.
Min. temp. +14,8°C kl. 02:00 och max. temp. +18,9°C kl. 14:00.
02:00: Medelvind VSV 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,8°C, lufttryck 1 012,2 hPa, vattenstånd +21 cm
08:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 4 m/s, +15,8°C, lufttryck 1 012,9 hPa, vattenstånd +21m
14:00: Medelvind VNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,6°C, lufttryck 1 015,1 hPa, vattenstånd +18 cm
20:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,9°C, lufttryck 1 015,6 hPa, vattenstånd +21 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:53 och ner 20:36.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Martin Boberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 05:00-06:00 och 25 nät 06:00-13:00 (192 nättimmar).
34 burar på Playan 08:30-20:00 och 9 burar i Kausan 10:30-19:30 (472 burtimmar).
Ett nät i vresrosen på Västudden och två nät vid strandoxeln placerades ut efter sommaruppehållet. Fem trasiga nät (3 niometers och 2 sexmeters) kasserades och ersattes med motsvarande nya.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV – Ca 45 ex, vilket var mer än antalet storskarvar som för tillfället håller till på Nidingen.
BRUN KÄRRHÖK – 1 ad hane och 2 årsungar. Den första årsungen sträckte mot SV 06:36. Ytterligare en årsunge passerade mot SV under förmiddagen. Den adulta hanen sträckte österut över ön 14:36.
FISKGJUSE – Ett ex kom flygande norrifrån och började stiga i termiken över ön 11:48 varefter den sedan fortsatte mot SV.
TORNFALK – Troligen en årsunge, anlände till ön vid 09:30-tiden och rastade ett par timmar på ön. Den satt bl.a. en längre stund på masttoppen till SMHI:s väderstation.
KUSTPIPARE – Ett ex hördes vid ett par tillfällen under förmiddagen.
KUSTSNÄPPA – Två adulta och 5 årsungar rastade på Playan under dagen.
BRUSHANE – En årsunge rastade.
SVARTSNÄPPA – En årsunge kvar på ön även idag.
ROSKARL – Ca 10 ex varav en adult och resten årsungar rastade på ön under dagen.
NATTSKÄRRA – Ett ex rastade O om SMHI:s väderstation.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
95 individer av 16 arter.
Större strandpipare 1, kustsnäppa 1, rödbena 14, roskarl 1, skärpiplärka 1, gulärla 1,sädesärla 1,rödhake 1,rödstjärt 2,buskskvätta 2, kärrsångare 1, ärtsångare 1, trädgårdssångare 3, lövsångare 63, pilfink 1 och bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 607 och i år totalt till 5 782.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Förutom en färgringmärkt skärpiplärka, ursprungligen märkt som 1K hane 6/8 2016, gjordes endast 4 korttidskontroller av årsunga lövsångare, en hussvala och en gulärla.
UPPDRAGSARBETE
Guidning (0,5 tim).

ÖVRIGT
*En trevlig dag med ringa blåst varvid alla nät kunde användas från tidig morgon. Förutom de obligatoriska lövsångarna så här års fångades höstens första rödhake och dito bergfink. Vadarburarna på Playan resulterade i en ovanligt god fångst av rödbenor och 14 årsungar kunde förses med ring, vilket visade sig vara den näst bästa dagsmärksumman i fågelstationens historia endast slaget av 21 ex den 15/8 2003.
* Fem privatbåtar med totalt 13 personer gästade ön i dag. Ett sällskap på 3 personer från Stavder bjöd hela fågelstationspersonalen på hembakad äppelkaka med vaniljsås, vilket naturligtvis uppskattades rejält.

VID DATORN
Uno Unger

Publicerat i 2017 | Lämna en kommentar

SÖNDAG 20 AUGUSTI

VÄDER
Växlande molnighet men huvudsakligen mulet fram till middagstid, då solen började visa sig mer. På kvällen fick vi ett par regnskurar varav den sista vid 19:30-tiden utgjordes av en åskby med blixt och dunder. Ganska god sikt.
Min. temp. +15,2°C kl. 20:00 och max. temp. +17,8°C kl. 14:00.
02:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,6°C, lufttryck 1 010,6 hPa, vattenstånd +16 cm
08:00: Medelvind SSV 11 m/s, byvind 15 m/s, +15,5°C, lufttryck 1 010,3 hPa, vattenstånd +25 cm
14:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +17,8°C, lufttryck 1 011,7 hPa, vattenstånd +24 cm
20:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 10 m/s, +15,2°C, lufttryck 1 012,2 hPa, vattenstånd +22 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:51 och ner 20:39.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Martin Boberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 05:00-10:00 och 17 nät 10:00-13:00 (121 nättimmar).
30 burar på Playan 07:00-20:00 och 4 burar SV om Lilla bryggan 12:00-20:00 (422 burtimmar).

OBSERVATIONER
SJÖORRE – Ett ex sträckte söderut vid 06-tiden.
STORMFÅGEL – Ett ex (ljus morf) sträckte mot S vid 11-tiden.
HAVSSULA – Minst 15 ex sträckte söderut V om ön under förmiddagen.
KUSTPIPARE – En 2K+ rastade på ön.
KUSTSNÄPPA – Två adulta och två årsungar rastade på Playan under dagen.
MYRSPOV – Ett outfärgat ex sågs bl.a. på Playan under morgonen.
SVARTSNÄPPA – En årsunge kvar på ön även idag.
ROSKARL – 11 ex varav 2 adulta och resten årsungar rastade på ön under dagen.
STORLABB – Ett ex sträckte söderut under morgonen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
22 individer av 3 arter.
Rödbena 2, gulärla 3 och lövsångare 17.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 512 och i år totalt till 5 687.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
En främmande kontroll: En adult kustsnäppa hade på höger ben en gul flagga med bokstäverna YYP ovan tarsleden. Under samma led satt en metallring. På vänster ben satt endast en gul färgring ovan tarsleden.

UPPDRAGSARBETE
Guidning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Idag firades den internationella ”Fyrens dag”. Det var meningen att så skulle göras även här på Nidingen. På grund av det envetna blåsandet kunde dock inga privatbåtar anlända till ön, så firandet fick ställas in.

VID DATORN
Uno Unger

Publicerat i 2017 | Lämna en kommentar

LÖRDAG 19 AUGUSTI

VÄDER
Mulet under morgonen efter regn natten till idag. Under dagen mestadels växlande molnighet och god sikt. Under eftermiddagen-kvällen drabbades Nidingen av några regnskurar.
Min. temp. +15,8°C kl. 08:00 och max. temp. +17,8°C kl. 13:00.
02:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 12 m/s, +17,2°C, lufttryck 1 005,4 hPa, vattenstånd +23 cm
08:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,7°C, lufttryck 1 005,5 hPa, vattenstånd +25 cm
14:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +17,6°C, lufttryck 1 008,2 hPa, vattenstånd +22 cm
20:00: Medelvind SSV 12 m/s, byvind 15 m/s, +16,8°C, lufttryck 1 008,8 hPa, vattenstånd +17 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:49 och ner 20:41.

PERSONAL
Janne Dahlén, Madelene Abrahamsson med sonen Melker (2 år) samt Pär Söderquist, Malin Petersson med dottern Thea (2 år) fram till 10-tiden då Marianne Bäckwall, Martin Boberg och Uno Unger tog över verksamheten. Morgan Johansson och medhjälpare Viktor Svedberg stod för personalbytet med hjälp av fågelstationens båt.

VERKSAMHET
12 nät 05:00-09:00 (48 nättimmar).
31 burar på Playan 12:00-20:00 (248 burtimmar).

OBSERVATIONER
KRICKA – 15 ex sträckte mot S under morgonen. På eftermiddagen sågs ett honfärgat ex flyga längs sydstranden.
LJUNGPIPARE – En årsunge rastade på Playan under eftermiddagen.
KUSTSNÄPPA – Två årsungar rastade på Playan under eftermiddagen.
MYRSPOV – Ett outfärgat ex sågs bl.a. på Playan under eftermiddagen.
SVARTSNÄPPA – En årsunge rastade från 10:30-tiden och resten av dagen och sågs bl.a. vid vadarburarna på Playan.
STORLABB – 8 ex sträckte söderut under morgonen och ett ex jagade en trut och lade sig därefter på vattnet N om ön.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 individer av 4 arter.
Rödbena 3, drillsnäppa 1, gråtrut 1 och lövsångare 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 490 och i år totalt till 5665.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Endast 3 egna korttidskontroller (1-2 dagar) av lövsångare.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Stefan hade förutom 6 dagsbesökare ett sällskap på 25 personer som firade bröllop med middag på kvällen och övernattning.

*Det var dessutom meningen att några personer från Nidingens vänner skulle komma ut med egen båt och förbereda morgondagens ”Fyrens dag”. De sistnämnda fick dock vända vid Hållsundsudde, då de mötte alltför grov sjö. Det innebär att morgondagens aktiviteter med bl.a. visning av och föredrag om Nidingens fyrplats av allt att döma blir inställt.

VID DATORN
Uno Unger

Publicerat i 2017 | Lämna en kommentar

FREDAG 18 AUGUSTI

VÄDER

Under dagen har det varit växlande molnighet och under kvällen lite disigt.

Min. temp. +16,8°C kl. 00:00 och max. temp. +18,7°C kl. 15:00.

02:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 10 m/s, +17,4°C, lufttryck 1 009,9 hPa, vattenstånd +23 cm

08:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +17,4°C, lufttryck 1 009,5 hPa, vattenstånd +18 cm

14:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 10 m/s, +18,5°C, lufttryck 1 010,0 hPa, vattenstånd +27 cm

20:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,4°C, lufttryck 1 008,9 hPa, vattenstånd +13 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 05:47 och ner 20:44.

 

PERSONAL 

Janne Dahlén, Madelene Abrahamsson med sonen Melker (2 år) samt Pär Söderquist, Malin Petersson med dottern Thea (2 år).

 

VERKSAMHET

14 nät 05:00-12:00 (98 nättimmar).

17 burar på Playan 05:30-20:00 (246,5 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

NATTSKÄRRA – 1 ex sågs förbiflygande under nätuppsättningen. Efter att slagit på spellätet på telefonen lät den sig snabbt fångas. Under resten av dagen låg den och sov längs strandvallen på sydsidan av ön.

ROSENFINK – 1 ex sågs kortvarigt vid kruthuset.

SANDLÖPARE – 1 ex drog förbi längs sydstranden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

41 individer av 5 arter.

Vattenrall 1, rödbena 1, nattskärra 1, gulärla 1 och lövsångare 37.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 481 och i år totalt till 5656.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

 

KONTROLLER

Inga anmärkningsvärda.

 

UPPDRAGSARBETE

Städning av Lilla bryggan (0,5 tim).

 

ÖVRIGT

Inget särskilt idag.

 

VID DATORN

Janne Dahlén och Pär Söderquist

Publicerat i 2017 | Lämna en kommentar

TORSDAG 17 AUGUSTI

VÄDER

Mestadels sol hela dagen, framåt kvällningen mer moln och vid 19 kom regnet.

Min. temp. +16,1°C kl. 06:00 och max. temp. +19,3°C kl. 16:00 och 18.00.

02:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,3°C, lufttryck 1 020,7 hPa, vattenstånd +14 cm

08:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 10 m/s, +17,3°C, lufttryck 1 019,3 hPa, vattenstånd -5 cm

14:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +18,6°C, lufttryck 1 018,2 hPa, vattenstånd ej registrerat

20:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +19,1C, lufttryck 1 013,7 hPa, vattenstånd – 6 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 05:45 och ner 20:46.

 

PERSONAL 

Janne Dahlén, Madelene Abrahamsson med sonen Melker (2 år) samt Pär Söderquist, Malin Petersson med dottern Thea (2 år).

 

VERKSAMHET

17 nät 05:00-12:00 (119 nättimmar).

17 burar på Playan 05:30-18:30 (221 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

PILGRIMSFALK – 1 adult hane drog snabbt förbi längs nordsidan.

BRUN KÄRRHÖK – 1 1K födosökte på ön ett tag.

STORMFÅGEL – 1 död. Hittades längs sydsidan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

72 individer av 5 arter.

Drillsnäppa 1, skärpiplärka 1, sädesärla 1, lövsångare 68 och grå flugsnappare 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 440 och i år totalt till 5615.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

 

KONTROLLER

5 egna sädesärlor kontrollerades under dagen. Den äldsta var märkt 2014 som pull på Nidingen.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning 1 timme i trädgården och på nät-stigarna.

 

ÖVRIGT

Lite inflöde på nattflyttare för första gången under veckan. Artsammansättningen var dock mycket sparsam. Förutom lövsångarna fångades bara en grå flugsnappare.

 

Nattens försök att fånga stormsvala gav inget. Vinden, 4 m/s från syd och relativt mörkt på grund av att månen var i nedan gjorde att förutsättningarna borde varit godkända. Svagare vind och en mulen himmel hade dock sannolikt gett bättre förutsättningar.

 

VID DATORN

Janne Dahlén och Pär Söderquist

Publicerat i 2017 | Lämna en kommentar

ONSDAG 16 AUGUSTI

VÄDER
Mestadels sol hela dagen och en mycket fin kväll.
Min. temp. +16,4°C kl. 08:00 och max. temp. +19,7°C kl. 14:00.
02:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 13 m/s, +17,0°C, lufttryck 1 014,9 hPa, vattenstånd +19 cm
08:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 8 m/s, +16,4°C, lufttryck 1 014,6 hPa, vattenstånd +8 cm
14:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, +19,7°C, lufttryck 1 018,5 hPa, vattenstånd +21 cm
20:00: Medelvind 0 m/s, byvind 4 m/s, +17,5°C, lufttryck 1 019,9 hPa, vattenstånd +1 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:43 och ner 20:49.

PERSONAL
Janne Dahlén, Madelene Abrahamsson med sonen Melker (2 år) samt Pär Söderquist, Malin Petersson med dottern Thea (2 år).

VERKSAMHET
22 nät 05:00-12:00 (154 nättimmar).
17 burar på Playan 05:30-20:00 (246,5 burtimmar).

OBSERVATIONER
BRUN KÄRRHÖK – 5 1K sträckande väst samt 1 som rastade ett par timmar.
HAVSSULA – 65 förbiflygande, 27 av dessa räknades in från fyren på kvällen då det var vindstilla.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
12 individer av 7 arter.
Större strandpipare 1, gråtrut 2, trädpiplärka 1, skärpiplärka 1, gulärla 4, lövsångare 2 och pilfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 368 och i år totalt till 5543.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Inga anmärkningsvärda.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning i trädgården samt trimning av nät-stigarna.

ÖVRIGT
Två båtar besökte ön för att njuta av den fina kvällen. Sparsamt med vadare runt hela ön. Vattenrallsfångsten gav inget resultat, i natt gör vi istället ett försök på stormsvala genom att sätta ut nät längst ut på Hamnudden.

VID DATORN
Janne Dahlén och Pär Söderquist

Publicerat i 2017 | Lämna en kommentar

TISDAG 15 AUGUSTI

VÄDER
Soligt under morgonen och större delen av dagen. Klockan 17 började det mulna och klockan 18 kom de första regndropparna.
Min. temp. +14,4°C kl. 02:00 och max. temp. +19,8°C kl. 15:00, 16:00 och 17:00.
02:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,6°C, lufttryck 1 024,0 hPa, vattenstånd -6 cm
08:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +14,9°C, lufttryck 1 022,6 hPa, vattenstånd -17 cm
14:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +19,4°C, lufttryck 1 019,8 hPa, vattenstånd -4 cm
20:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +19,4°C, lufttryck 1 015,4 hPa, vattenstånd -7 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:41 och ner 20:51.

PERSONAL
Janne Dahlén, Madelene Abrahamsson med sonen Melker (2 år) samt Pär Söderquist, Malin Petersson med dottern Thea (2 år).

VERKSAMHET
16 nät 05:00-13:00 (128 nättimmar).
17 burar på Playan 05:00-19:00 (238 burtimmar).

OBSERVATIONER
BRUN KÄRRHÖK – 1 1K flög västerut och sedan tillbaka österut.
SPARVHÖK – 1 förbiflygande.
TORNFALK – 1 ryttlade några gånger på ön innan den drog österut.
SVART RÖDSTJÄRT – 1 1K ringmärktes och sågs senare vid kruthuset.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
10 individer av 6 arter.
Drillsnäppa 1, gulärla 2, svart rödstjärt 1, stenskvätta 1, lövångare 4 och pilfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 356 och i år totalt till 5531.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Inga anmärkningsvärda.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Två båtlaster med gäster från Hotell Gottskär har under kvällen besökt ön. Sparsamt med vadare runt hela ön. För att variera fångsten har vi förberett för vattenrallsfångst under morgondagen genom att sätta ut vadarburar i trädgården.

VID DATORN
Janne Dahlén och Pär Söderquist

Publicerat i 2017 | Lämna en kommentar

MÅNDAG 14 AUGUSTI

VÄDER

Mestadels soligt under hela dagen.

Min. temp. +15,0°C kl. 02:00 och max. temp. +17,8°C kl. 13:00 och 16:00.

02:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,0°C, lufttryck 1 019,0 hPa, vattenstånd +14 cm

08:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +15,4°C, lufttryck 1 021,0 hPa, vattenstånd +0 cm

14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +17,1°C, lufttryck 1 024,5 hPa, vattenstånd -2 cm

20:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,7°C, lufttryck 1 023,9 hPa, vattenstånd -10 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 05:39 och ner 20:54.

 

PERSONAL 

Janne Dahlén, Madelene Abrahamsson med sonen Melker (2 år) samt Pär Söderquist, Malin Petersson med dottern Thea (2 år).

 

VERKSAMHET

6 nät 05:00-12:00 (42 nättimmar).

17 burar på Playan 05:30-20:00 (246,5 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

BRUN KÄRRHÖK – 1 1K sträckte västerut ivrigt påhejad av öns trutar.

STORMFÅGEL – 1 ex sträckte söderut.

HAVSSULA – 7 ex sträckte söderut.

STORLABB – 1 ex sträckte söderut.

SMÅSPOV – 3 ex.

ROSENFINK – 1 1K fångades under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

17 individer av 7 arter.

Större strandpipare 3, rödbena 2, ladusvala 1, skärpiplärka 2, gulärla 1, lövångare 7 och rosenfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 346 och i år totalt till 5521.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

 

KONTROLLER

Inga anmärkningsvärda.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning 0,5 timmar.

 

ÖVRIGT

Under eftermiddag och kväll var vinden svagare än föregående dagar och fyra olika båtar gästade ön.

 

 

VID DATORN

Janne Dahlén

Publicerat i 2017 | Lämna en kommentar