DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 3 JUNI 2020

VÄDER

Klart och vacker morgon med bleke. Under dagen kom det moln och lite åska in mot land men fortsatt huvudsakligen klart till halvklart på Nidingen. Lite vind under dagen, som mest 6-7 m/s. Mot kvällen avtagande vind och åter bleke på havet.

Min temp: +13,2°C kl. 06. Max temp: +17,1°C kl. 17.

Nederbörd: Ingen.

02:00: O 2 m/s, byvind 3 m/s, +14°C, vattenstånd +/-0 cm, lufttryck 1 011 hPa.

08:00: SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenstånd +4 cm lufttryck 1 010 hPa.

14:00: S 2 m/s, byvind 4 m/s, +16°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 008 hPa.

20:00:  0 m/s, byvind 1 m/s, +17°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1005 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:26 och ner 21:55.

PERSONAL

Dennis Kraft, Josefina Pehrsson, Mikael Käll, Mikael Hake och Boel Melin. På fm åkte Mikael K och Josefina iland med Mikaels lilla eka.

VERKSAMHET

23 nät 03:30-11:30 (184 nättimmar).

Ingen burfångst.

Inventeringsarbete främst kring större strandpipare och rödbenor.

OBSERVATIONER

Kanadagås – en flock o 38 kom simsträckandes från SV på kvällen.

Sjöorre – Den flock som håller till vid ön blev idag beräknad till 120. Dessutom noterades 70 sträckande mot S.

Kustpipare – fem rastande.

Större strandpipare – Inventerandet har gett sju häckande par och en ensam hane.

Storspov – en rastade en stund på Västudden, årets första höstflyttare.

Rödbena – en minst 17 år gammal fågel finns bland öns häckande.

Svarttärna – två flög några svängar över östra delen av ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:

Fiskmås 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 41 och i år totalt till 3 732.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Egna kontroller av en häckande fiskmås, märkt som bounge 2016. En häckande 3K koltrast märkt 2019 och en av årets koltrastungar. En 2K skärpiplärka märkt 2019.

UPPDRAGSARBETE

Trimmat gräsytor, 1,5 timmar och klippt vresrosor 1 timma.

ÖVRIGT

En strålande vacker dag med bleke på havet både under morgonen och på kvällen. Detta kallas här på Nidingen för tumlarväder och idag sågs minst 20 av denna lilla val.

Däremot var vädret inte särskilt bra för fågelfångst. När vi drog ihop näten kl 11:30 hade det enbart fastnat en skärpiplärka och två koltrastar i dem, samtligaredan märkte. För att slippa redovisa noll i dagen ringmärkningsrapport blev det till att fånga några måsar. Den första var redan märkt 2016 och då som bounge. Nu hade den ett eget bo med två ägg. Den andra var omärkt och fick bli dagens enda ringmärkta fågel.

VID DATORN  Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 2 JUNI 2020

VÄDER

Klart och vackert högtrycksväder. Svaga till måttliga vindar och god sikt.

Min temp: +13,9°C kl. 06. Max temp: +17,6°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

02:00: NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +14°C, vattenstånd -4 cm.

08:00: NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +15°C, vattenstånd -9 cm.

14:00: NV 4 m/s, byvind 4 m/s, +18°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: N 4 m/s, byvind 6 m/s, +17°C, vattenstånd -2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:26 och ner 21:55.

PERSONAL

Dennis Kraft, Josefina Pehrsson, Mikael Hake och Boel Melin fick kl. 20:00 av Mikael Käll som kom ut med sin egen båt.

VERKSAMHET

25 nät 03:30-09:00 och 21 nät 07:30-09:00 (138 nättimmar).

Ingen burfångst.

Inventeringsarbete främst kring skärpiplärkor, större strandpipare, rödbenor och tretåmåsar.

OBSERVATIONER

Kanadagås – cirka 50 kringflygande.

Knölsvan – Det häckande paret och ett gästande par.

Större strandpipare – Ett bo med tre ägg hittat ost om Strandoxeln och äggen i boet SO Vinschskjulet är nu kläckta.

Tretåig mås – I dagsläget bedömer vi att 58 bon är eller har varit aktiva.

Fisk-/silvertärna – Cirka 100 gästande fåglar. Flera flockar har setts under dagen den största med 60 fåglar. Dessutom har en 2K fisktärna setts.

Nattskärra – En stöttes vid Fotogenboden och drog i etapper österut.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

6 individer av 3 arter:

Gransångare 1, gärdsmyg 1 och skärpiplärka 4 pulli 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 40 och i år totalt till 3 731.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Egna kontroller av två häckande skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare 0,5 timmar. Gräsarbete 0,5 timmar.

ÖVRIGT

Boel fortsatte fönsterputsningsuppdraget med stor framgång, bara två fönster i vår lägenhet som inte är helt klara.

Våra färgringar håller inte alltid färgen. Idag fick vi byta ut f d röda färgringar på en skärpiplärka. De var inte längre röda utan ljusbruna. Men nu ser den piplärkan lite snyggare ut igen.

Idag var det slut på klassfesten och alla niorna åkte hem med Stefan som körde två vändor. Annars bara två besökare som kom i varsin liten båt.

VID DATORN 

Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 1 JUNI 2020

VÄDER

Mest klart och vackert högtrycksväder. Svaga vindar på morgonen som ökade under dagen till måttliga och tidvis friska. God sikt.

Min temp: +13,0°C kl. 05. Max temp: +17,5°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

02:00: O 2 m/s, byvind 4 m/s, +15°C, vattenstånd +3 cm.

08:00: O 2 m/s, byvind 4 m/s, +15°C, vattenstånd -18 cm.

14:00: NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +18°C, vattenstånd -8 cm.

20:00: NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +16°C, vattenstånd -12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:27 och ner 21:54.

PERSONAL

Dennis Kraft, Josefina Pehrsson, Mikael Hake och Boel Melin.

VERKSAMHET

25 nät 03:30-07:30 och 21 nät 07:30-09:00 (132 nättimmar).

Ingen burfångst.

Inventeringsarbete främst kring skärpiplärkor, st strandpipare, rödbenor och tretåmåsar.

OBSERVATIONER

Rödbena – Preliminärt består det häckande beståndet av tolv par varav tio har ungar.

Tretåig mås – I bona på fyrarna finns det nu ungar i 18. För sex dagar var det ungar i enbart tre bon.

Fisk-/silvertärna – utöver våra häckade tärnor sågs idag en flock om cirka 30 fåglar som drog mot N långt väster om ön. Dessutom kom från väster ytterligare en flock om cirka 35 som drog över ön och gick ner vid Ostudden.

Törnskata – en hona fångades och ringmärktes.

Svart rödstjärt – en honfärgad ringmärktes.

Sädesärla – Idag hittades att andra bo, denna gång med fyra ungar.

Skärpiplärka – Två nya bon hittade idag och 29 boungar ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

34 individer av 6 arter:

Törnskata 1, lövsångare 1, kärrsångare 1, svart rödstjärt 1, skärpiplärka 29 pulli och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 34 och i år totalt till 3 725.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Korttidskontroll av en trädgårdssångare.

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare 1,5 timmar. Städat västra gamla fyren 2 timmar och provisoriskt repareat fönsterlucka i Kruthuset.

ÖVRIGT

Boel visade idag prov på sin profession som antikvarie. Först blev västra gamla fyren ordentligt ursopad på kalkputs och gråsuggor. Sedan började hon gå över fönstren i vår lägenhet som blev putsade och klassificerade utifrån glastyp och status. Vi ser fram emot en diger lista på olika önskvärda åtgärder i våra gamla byggnader.

Mikael har idag inte bara visat prov på sin inventeringskunskap utan också på de kunskaper han har tagit med sig från Nepal. Idag gällde det den nepalesiska kokkonsten då han försåg stationspersonalen med en ordentlig middag. Smakade alldeles utomordentligt bra och vi blev alla lita lagom dästa.

Stefan och Jum kom idag ut med en skolklass, nior, som firar sin skolavslutning här. Med några lärare och föräldrar blev det totalt 24. De övernattar till i morgon och det går lite livat till.

VID DATORN 

Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 31 MAJ 2020

VÄDER

Mest klart och vackert högtrycksväder. Mest måttliga vindar huvudsakligen från NO. God sikt.

Min temp: +12,4°C kl. 06. Max temp: +21,3°C kl. 16.

Nederbörd: Ingen.

02:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenstånd +3 cm.

08:00: NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +13°C, vattenstånd -23 cm.

14:00: NV 2 m/s, byvind 5 m/s, +18°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +18°C, vattenstånd -13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:29 och ner 21:53.

PERSONAL

Dennis Kraft, Josefina Pehrsson, Mikael Hake och Boel Melin.

VERKSAMHET

25 nät 03:30-08:30 och 23 nät 08:30-13:00 (228 nättimmar).

Ingen burfångst.

Inventering och uppföljning av främst skärpiplärkor och öns vadare.

OBSERVATIONER

Grågås – det häckande paret är kvar. Sågs idag med två ungar.

Svärta – ett par sågs idag tillsammans med en flock sjöorrar utanför Klockfotsrevet.

Havsörn – en örn sågs över östra delen av ön där den skrämde upp trutar och måsar.

Myrspov – en rastade på Playan under dagen.

Skärsnäppa – minst 29 snäppor är alltjämt kvar på ön.

Pilgrimsfalk – en ung drog över öns mås- och trutkolonier på em.

Kärrsångare – hela sex fåglar ringmärktes idag, en bra dagsnotering för Nidingen. Minst två har också hörts sjunga under dagen.

Mindre flugsnappare – en ringmärkt idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

28 individer av 8 arter:

Törnskata 1, lövsångare 3, rörsångare 10, kärrsångare 6, svarthätta 2, ärtsångare 4, törnsångare 1 och mindre flugsnappare 1.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 437 och i år totalt till 3 691.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Egna kontroller av en hussvala, märkt som bounge 2019 och en skärpiplärka , märkt som ungfågel 2015. Dessutom kottidskontroller av en gransångare, en trädgårdssångare och en av öns koltrastungar.

UPPDRAGSARBETE

Städat gästtoaletten 0,5 timmar och guidat besökare 0,5 timmar.

ÖVRIGT

En lugn dag både på fågel- och besöksfronten. Det sällskap som bott i Nidingens vänners rum liksom de två i båtar övernattande sällskapen lämnade ön och endast en dagsbesökande båt noterades. Det blev därför lite tid över till behövliga lurar men också lite kontorsarbete. Årets ringmärkning till dags dato är registrerad och kontrollerad i RC:s system Fagel. Sammanställningen på hemsidan är också avstämd och den senare följer nu den senaste systematiska ordningen.

För Mikael Hakes sedvanliga limerick hänvisas till vår fb-grupp.

VID DATORN 

Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 30 MAJ 2020

VÄDER

Mest klart och vackert högtrycksväder och tidvis helt lugnt. Mest måttliga vindar mellan NV och O. God sikt.

Min temp: +11,9°C kl. 05. Max temp: +20,2°C kl. 17.

Nederbörd: Ingen.

02:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenstånd -4 cm, lufttryck 1028 hPa.

08:00: NV 1 m/s, byvind 2 m/s, +14°C, vattenstånd -16 cm, lufttryck 1029 hPa.

14:00: NO 7 m/s, byvind 7 m/s, +20°C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1027 hPa.

20:00: O 7 m/s, byvind 9 m/s, +18°C, vattenstånd -16 cm, lufttryck 1027 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:30 och ner 21:51.

PERSONAL

Dennis Kraft, Ingela Kraft, Eva Mattsson, Birgitta Johansson och Josefina Pehrsson. Klockan nio kom Tommy Järås och Mikael Käll ut med ny personal i form av Mikael Hake och Boel Melin. Alla var kvar till 15 då Tommy och Mikael K tog med sig Ingela, Eva och Birgitta iland. Dennis och Josefina är kvar.

VERKSAMHET

25 nät 03:30-10:00 (194 nättimmar).

Ingen burfångst.

Bomärkning av skärpiplärkor och kråkor.

Trut- och måsinventering slutfördes då nordstranden och ostudden inventerades.

OBSERVATIONER

Grågås – vårt häckande par liksom deras ungar har inte setts till. Förhoppningsvis har de alla lämnat ön för att ta sig till någon plats med bättre födotillgång.

Havstrut – Sex häckningar konstaterades, samt troligen ytterligare två. Detta är fler än vad vi har noterat något år tidigare.

Gråtrut/silltrut – totalt har vi hittat 557 trutbon. Silltrutarna utgör cirka 90% av antalet.

Lärkfalk – en drog snabbt förbi.

Kråka – de två ungarna som är kvar i boet på Ostudden ringmärktes idag.

Skärpiplärka – 14 ungar i fyra bon ringmärktes idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

40 individer av 10 arter:

Kråka 2 pulli, ladusvala 1, lövsångare 8, rörsångare 5, svarthätta 1, ärtsångare 3, törnsångare 2, rödstjärt 3, skärpiplärka 14 pulli och hämpling 1.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 369 och i år totalt till 3 623.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Egna kontroller av en koltrast pullus och en häckande skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE

Tömt och städat gästtoaletten 0,5 timmar och guidat besökare 1 timma och guidat besökare 0,5 timmar.

ÖVRIGT

Idag hade vi stora trutinventeringsdagen, där av lite extrainsatser i samband med personalbytet. Som framgår ovan blev det ett gott utfall.

Det vackra vädret har lockat hit en del besökare. Fem man bor i Nidingens vänners lägenhet sedan igår och de är kvar till i morgon. Sedan har en segelbåt ankrat upp för natten utanför lilla bryggan och ytterligare fyra båtar har besökt ön. Totalt cirka 25 gäster på ön utöver vår egen personal.

För Mikael Hakes sedvanliga limerick hänvisas till vår fb-grupp.

VID DATORN 

Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 29 MAJ 2020

VÄDER

Mest klart och vackert. Mest måttliga vindar från NV och god sikt.

Min temp: +11,0°C kl. 06. Max temp: +14,9°C kl. 13.

Nederbörd: Ingen.

02:00: NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +11°C, vattenstånd -5 cm.

08:00: N 2 m/s, byvind 3 m/s, +12°C, vattenstånd -15 cm,

14:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +15°C, vattenstånd -4 cm.

20:00: NV 8 m/s, byvind 9 m/s, +14°C, vattenstånd -14 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:31 och ner 21:50.

PERSONAL

Dennis Kraft, Ingela Kraft, Eva Mattsson, Birgitta Johansson och Josefina Pehrsson.

VERKSAMHET

25 nät 03:45-11:30 (194 nättimmar).

Ingen burfångst.

Josefina har studerat öns skärpiplärkor.

Mås- och tärninventering N Fotogeboden – Östra rännan.

OBSERVATIONER

Sjöorre – tre rastande utanför Klockfotsrevet och en flock om tio mot N.

Blå kärrhök – en hona drog över ön och fortsatte sedan mot N.

Fiskmås – Inventering av kolonin NO Kruthuset gav 91 bon med ägg eller ungar och 23 tomma bon, totalt 114 bon. Kläckta ungar noterades i två bon.

Gråtrut – ett bo med två ungar strax V Östra rännan.

Fisk-/silvertärna – kolonin O Kruthuset innehöll 19 bon, huvudsakligen fisktärna. Dessutom ett fisktärnebo N Fotogenboden och tre silvertärnebon utanför Strandoxeln. I två av bona fans ungar.

Rosenfink – En vacker gammal hane och en honfärgad fångades och ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

7 individer av 6 arter:

Lövsångare 1, rörsångare 1, kärrsångare 1, ärtsångare 1, rosenfink 2 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 369 och i år totalt till 3 623.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Egna kontroller av tre koltrastar, två gamla och en pullus.

UPPDRAGSARBETE

Klippt och trimmat gräsytor, 1,5 timmar. Guidat besökare 0,5 timmar.

ÖVRIGT

Idag firade vi Evas födelsedag. Det blev bubbel i lanterninen och sedan specialbakade pizzor och rabarberkaka med vaniljvisp.

Unos potatisland är även i år hemvist för att antal plantor av växten vit kattost. Det blir till att hantera landet försiktigt när det ska kupas och skördas.

VID DATORN 

Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 28 MAJ 2020

VÄDER

Klart till halvklart hela dagen och en måttlig till frisk vind från NV.

Min temp: +11,9°C kl. 05 och 06. Max temp: +13,5°C kl. 14 och 15.

Nederbörd: Ingen.

02:00: NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +12°C, vattenstånd +/-0 cm.

08:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +12°C, vattenstånd -4 cm,

14:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +14°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +13°C, vattenstånd -5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:32 och ner 21:48.

PERSONAL

Dennis Kraft, Ingela Kraft, Eva Mattsson, Birgitta Johansson och Josefina Pehrsson.

VERKSAMHET

23 nät 03:45-11:45 (184 nättimmar).

Ingen burfångst.

Josefina har studerat öns skärpiplärkor.

Mås- och trutinventering av Västudden.

OBSERVATIONER

Prutgås – fem drog över ön i västlig riktning på morgonen.

Grågås – vårt häckande par med ungar sågs utanför Ostudden.

Fiskmås – Inventering a Västudden gav 84 bon med ägg och 21 tomma bon. I ett av bona hade kläckning precis börjat.

Gråtrut/silltrut – Vid dagens inventering hittades fem trutbon, fyra längs ut på Västudden och ett mellan V sjömärket och V rännan. De förstnämnda är gråtrut men det sista kan vara vilket som.

Småtärna – en sågs på kvällen vid Playan.

Skärpiplärka – Idag hittade Josefina ytterligare fyra bon med ungar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

3 individer av 2 arter:

Lövsångare 2 och gärdsmyg 1.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 362 och i år totalt till 3 616.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Resterna av en tobisgrissla hittades på V-udden. Den var märkt som bounge 2009. Egna kontroller av två koltrastar, en gammal och en pullus, två skärpiplärkor samt korttidskontroller av en gransångare och en trädgårdssångare.

UPPDRAGSARBETE

Klippt och trimmat gräsytor, 2,5 timmar. Röjt slån 0,5 timmar.

ÖVRIGT

VID DATORN 

Dennis Kraft

Publicerat i 2016 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 27 MAJ 2020

VÄDER

Mulet och friska vindar under större delen av dagen. Mot kvällen uppklarnande.

Min temp: +11,2°C kl. 06 och 09. Max temp: +13,7°C kl. 19.

Nederbörd: Ingen.

02:00: SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +13°C, vattenstånd +/-0 cm, lufttryck 1 032 hPa.

08:00: NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +11°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1 030 hPa.

14:00: NV 8 m/s, byvind 11 m/s, +12°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 030 hPa.

20:00: NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +13°C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1 029 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:34 och ner 21:46.

PERSONAL

Dennis Kraft, Ingela Kraft, Eva Mattsson, Birgitta Johansson och Josefina Pehrsson.

VERKSAMHET

23 nät 03:45-12:30 (194 nättimmar).

Ingen burfångst.

Josefina har ägnat sig åt skärpiplärkor.

OBSERVATIONER

Gravand – gårdagens minst sex ungar hade på kvällen idag reducerats till en unge.

Småspov – en förbiflygande idag.

Törnskata – ytterligare en hona ringmärkt idag.

Backsvala – en noterad idag.

Gråsiska – en ringmärkt idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

16 individer av 11 arter:

Törnskata 1, Lövsångare 5, gransångare 1, kärrsångare 1, härmsångare 2, trädgårdssångare 1, gärdsmyg 1, koltrast 1 pullus, rödhake 1, hämpling 1 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 359 och i år totalt till 3 613.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Inga idag.

UPPDRAGSARBETE

Klippt och trimmat gräsytor, 2 timmar.

ÖVRIGT

En blåsig och gråtrist dag med begränsad fågeltillgång inbjöd inte till några stordåd. Istället blev det lite innearbete. Eftersläpande märkregistrering i Fagel undanröjdes även om det återstår en del kontrolläsning. Och så gjordes en första insats med gräsklippning och trimning.

Josefinas idoga sökande efter skärpiplärkor resulterade i ytterligare ett lokaliserat bo.

VID DATORN 

Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 26 MAJ 2020

VÄDER

Klart och vackert högtrycksväder. Svaga vindar och tidvis spegelblankt hav.

Min temp: +15,1°C kl. 14. Max temp: +10,5°C kl. 06.

Nederbörd: Ingen.

02:00: NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +12°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 033 hPa.

08:00: SO 1 m/s, byvind 2 m/s, +11°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 034 hPa.

14:00: SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +15°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 035 hPa.

20:00: SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +13°C, vattenstånd +/-0 cm, lufttryck 1 033 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:35 och ner 21:45.

PERSONAL

Dennis Kraft, Ingela Kraft, Eva Mattsson, Birgitta Johansson och Josefina Pehrsson.

VERKSAMHET

25 nät 03:45-09:45 (150 nättimmar).

Ingen burfångst.

Josefina har ägnat sig år skärpiplärkor och en del andra häckfåglar.

Uppföljning av häckningsläget för tretåig mås.

OBSERVATIONER

Hybrid grågås x kanadagås – denna f¨gel kvar även idag, nu med grågässen..

Grågås – minst 16 adulta fåglar höll till vid SO-udden. Oklart om vårt häckande par var med här.

Gravand – ett par med minst sex ungar sågs idag utanför Playan.

Ejder – Många hanar håller till runt ön. En del av dessa hjälper till i flockarna med honor och ungar. Totalt cirka 50 pulli runt ön, de flesta vid Klockfotsrevet.

Myrspov – en flock om cirka 40 fåglar flög flera varv runt ön innan de drog vidare norrut.

Tretåig mås – Dagens uppföljning gav 55 bon där häckning inletts, bon med ägg eller ungar eller ruvande fåglar noterade. Ytterligare några tomma bobalar och påbörjade bon finns.

Pilgrimsfalk – en ad hane jagades av öns vitfåglar och tvingades dra sig tillbaka till fastlandet.

Rosenfink – har hörts sjunga även idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

7 individer av 5 arter:

Lövsångare 3, rörsångare 1, koltrast 1 pullus, rödhake 1 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 343 och i år totalt till 3 597.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Egna kontroller av en av öns häckande skärpiplärkor och tre avlästa tretåiga måsar.

UPPDRAGSARBETE

Sophantering 0,5 timmar.

Guidat besökare 1,0 timmar.

ÖVRIGT

En underbar dag, som gjord för inventeringsarbete. Idag blev det kontroll av häckningsläget för tretåig mås. 55 aktiva bon är det mesta vi haft sedan början på 1980-talet.

Eva och Birgitta hade med sig en härlig Nidingenbild, fotograferad av Sara MacKey. Den är nu inom glas och ram och förgyller ena väggen i allrummet.

VID DATORN 

Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 25 MAJ 2020

VÄDER

Ett tilltagande högtryck har medfört rätt vackert väder med växlande molnighet. Dock har de måttliga NV-vindarna varit avkylande.

Min temp: +13,2°C kl. 16. Max temp: +10,2°C kl. 05.

Nederbörd: Ingen.

02:00: NV 4 m/s, byvind 8 m/s, +11°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 017 hPa.

08:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +12°C, vattenstånd +19 cm, lufttryck 1 024 hPa.

14:00: NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +13°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 1 028 hPa.

20:00: NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +13°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck 1 031 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:37 och ner 21:43.

PERSONAL

Dennis Kraft, Ingela Kraft, Eva Mattsson, Birgitta Johansson och Josefina Pehrsson.

VERKSAMHET

25 nät 03:45-10:45 och 19 nät 10:45-13:30 (227 nättimmar).

Ingen burfångst.

Josefina har ägnat sig år skärpiplärkor och en del andra häckfåglar.

OBSERVATIONER

Hybrid grågås x kanadagås – en sådan hybrid rastade i en flock med kanadagäss.

Grågås – det häckande paret på O-udden har nu fått fem nykläckta ungar.

Snatterand – minst en extra fågel på ön idag. Den häckande honan ruvar fortfarande på tolv ägg.

Strandskata – ett nytt bo hittat och ungar har setts dels vid Strandoxeln, dels vid Playastenen.

Tretåig mås – ett ägg under kläckning på V gamla fyren.

Ringduva – en vacker duva fångades och blev ringmärkt.

Törnskata – två honor ringmärktes idag.

Blåhake – en 2K hane ringmärktes idag.

Mindre flugsnappare – en av gårdagens fåglar kontrollerades idag.

Rosenfink – den gamla hane som ringmärktes i lördags är kvar på ön och sjöng lite på morgonen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

18 individer av 11 arter:

Ringduva 1, törnskata 2, lövsångare 4, rörsångare 1, kärrsångare 1, trädgårdssångare 2, ärtsångare 1, törnsångare 1, rödhake 1, blåhake 1, och skärpiplärka 3 pulli.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 335 och i år totalt till 3 589.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Egna kontroller av två koltrastar, en häckande hona och en av årets ungfåglar, samt två av öns häckande skärpiplärkor.

Dessutom korttidskontroller av en rörsångare, en kärrsångare, två trädgårdssångare, en ärtsångare, en mindre flugsnappare och en rosenfink.

UPPDRAGSARBETE

Trädgårdsarbete samt tillsyn och skötsel av SMHI:s väderstation.

ÖVRIGT

Det vackra vädret har inneburit en stor förändring jämfört med gårdagens gråväder. Nu blev det förmiddagsfika ute med nybakad chokladkaka.

Däremot är det inte så gynnsamt för fågeltillgången. Det har varit glest mellan fågelfångsterna idag. Istället har det blivit en del administrativt arbete utfört – sånt finns det också gott om!

Idag gjordes också en insats på vårt nya uppdrag åt SMHI. Vi ska hålla i den löpande skötseln och tillsynen av SMHI:s väderstation på Nidingen. Idag var det rengöring av linserna till molnhöjdsmätaren. Det var behövligt, mycket fågelskit blir det på dessa linser under den här tiden på året.

VID DATORN 

Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar