DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 15 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Lätt dimma under efternatten och gryningen, dock sikt till Lilleland. Från 08-tiden blev dimman tätare och till slut såg man knappt till Kruthuset. Hela förmiddagen rådde svaga vindar från sydsektorn på endast 2-5 m/s. Kl. 07 var medelvinden t.o.m. bara 0,0 m/s, alltså vindstilla. Fortsatt rejält dimmigt resten av dagen, dock bröt solen nästan igenom under en timma mellan 16 och 17 då man åter kunde skymta Lilleland. Dimman lättade först vid 21-tiden då vi åter kunde se fastlandet vid t.ex. Ringhals.

Min temp: +14,2°C kl. 19. Max temp: +16,5°C kl. 00, 01 och 17.
Nederbörd: Ingen idag.

02:00: SV 3,0 m/s, byvind 4,5 m/s, +16,4°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 023,7 hPa.
08:00: SSO 3,6 m/s, byvind 4,6 m/s, +15,0°C, vattenstånd +12 cm, lufttryck 1 023,0 hPa.
14:00: S 2,9 m/s, byvind 5,4 m/s, +15,3°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 022,0 hPa.
20:00: N 1,4 m/s, byvind 2,1 m/s, +14,7°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 018,8 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:46 och ner 19:28.

PERSONAL
Kerstin Hirmas, Anna Lena Ringarp och Uno Unger.

VERKSAMHET
10 nät 06:00-08:00 och 21 nät 08:00-12:00 (104 nättimmar).
22 burar på Playan och 4 burar V om Lilla bryggan kl. 06:00-21:00 samt 17 burar i Kausan 06:00-21:00 (645 burtimmar).

OBSERVATIONER
Ljungpipare: Ett ex lyfte från Ostudden vid 17-tiden och försvann söderut.
Sandlöpare: Åtminstone en årsunge kvar i en kärrsnäppeflock på Ostudden.
Gråsiska: Två ex (sannolikt ett par) var framme tillsammans och drack vatten ur presenningspölarna på virkeshögen. Den ena var ringmärkt, sannolikt den som fångades igår. Troligen var båda av rasen cabaret.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
44 exemplar av 17 arter:
Vattenrall 1, större strandpipare 1, roskarl 1, kärrsnäppa 7, lövsångare 4, gransångare 1, svarthätta 2, trädgårdssångare 3, grå flugsnappare 1, rödhake 14, svartvit flugsnappare 1, rödstjärt 1, järnsparv 2, sädesärla 1, ängspiplärka 2, skärpiplärka 1 och bofink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 393 och i år till 6 225.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av kärrsnäppa 2, gärdsmyg 1, lövsångare 1 och svarthätta 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Stefan och Jum var ute med två elektriker från Sjöfartsverket som kontrollerade att allt var i sin ordning beträffande elförsörjningen av fyren och byggnaderna på ön. Dessa elektriker var tidigare på dagen i land vid transformatorstationen på Hållsundsudde varifrån elkabeln till Nidingen utgår. I samband med kontrollen av transformatorn stängde de av strömmen under 20 minuter utan att vi fick reda på det och naturligtvis blev vi något oroliga när elen fallerade och vi inte kände till orsaken.
*Även en pensionerad polis med behörighet att köra Stefans ribbåt utanför sommarsäsongen var med som besättningsman. Ytterligare två personer från konsultfirman ”Upptäckare” var med ut för att se hur de ev. skulle kunna hjälpa Stefan och Jums företag med saluförandet av konferenser på ön.
*Även två makrillfiskare i en liten öppen båt letade sig ut till Nidingen i den täta dimman.

  • Till sist kan nämnas att vi lyckades få septembers hittills högsta artantal när det gäller ringmärkningen. Dessutom fångade vi höstens första gransångare, järnsparv och bofink

VID DATORN
Uno Unger

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 14 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Uppklarnande under förmiddagen och därefter molnfritt resten av dagen, dock ganska disigt.

Min temp: +15,7°C kl. 07. Max temp: +17,0°C kl. 13-15.
Nederbörd: Ingen idag.

02:00: SV 7,6 m/s, byvind 11,5 m/s, +16,0°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 019,4 hPa.
08:00: SV 7,1 m/s, byvind 9,7 m/s, +15,8°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1 021,6 hPa.
14:00: S 6,6 m/s, byvind 8,1 m/s, +17,0°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 024,1 hPa.
20:00: S 4,9 m/s, byvind 7,4 m/s, +16,6°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 023,3 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:43 och ner 19:31.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Gabriel Axelsson. Kl. 14 anlände ny personal i form av Uno Unger, Kerstin Hirmas och Anna Lena Ringarp. Den gamla personalstyrkan lämnade ön kl. 16. Tommy Järås skötte båttransporten.

VERKSAMHET
9 nät 05:45-11:45 (54 nättimmar).
22 burar på Playan och 4 burar V om Lilla bryggan kl. 06:15-20:15 samt 17 burar i Kausan 06:30-20:30 (602 burtimmar).
Kontrollerat de häckande svalornas bo.

OBSERVATIONER
Kustpipare: Ett ex rastade under förmiddagen.
Myrspov: Tre ex rastade i Kausan under dagen varav en burfångades och ringmärktes.
Roskarl: 10 ex rastade under förmiddagen och åtminstone en årsunge var kvar på SO-udden vid 17-tiden.
Sandlöpare: Två årsungar ingick i en flock kärrsnäppor på Playan och SO-udden.
Grå flugsnappare: Ett ex rastade på norra sidan av Svacken vid 17-tiden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
19 exemplar av 7 arter:
Myrspov 1, kärrsnäppa 12, svarthätta 1, gärdsmyg 1, rödstjärt 1, gråsiska 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 349 och i år till 6 181.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av större strandpipare 1, kärrsnäppa 4 och rödstjärt 1.

UPPDRAGSARBETE
Rengöring av SMHI:s molnhöjdsmätare.
Sopdestruktion.

ÖVRIGT
Dagens retro vill erinra lite om varför vi befinner oss på en fyrplats. Historien beskriver ju området kring Nidingen som en skeppskyrkogård och många är de fartyg som gått under här. Hur många vet ingen säkert men Hilmer Carlsson uppskattar i sin bok antalet till 600-700 under den tid Nidingen har varit svenskt. Antalet har väl avtagit men fortfarande händer det att båtar förliser härute. I dagboken från torsdagen den 14 september 1989 beskrivs en sådan händelse. Åsa Rydén skriver där: ”Vid midnatt gick en skuta på revet! Öns befolkning hade kollen och kunde bärga invånarna. Trots stora insatser lyckades de inte dra loss den 2½ ton tunga båten. Det blåste hårt hela dagen och först på em lyckades man ta sig ombord. Allt var dock oljedränkt och intet stod att rädda. Vi får väl se om den står kvar i morgon.”
Och när morgonen kom stod skutan kvar. Det gjorde den ett bra tag men lördagen den 21 oktober 1989 skriver Allan Högberg i dagboken: ”Vi har beundrat havets mäktighet i storm och dess förmåga att förändra öns konturer. Vraket på Klockfotsrevet pressades av stormen över revet och ligger nu med skrovet under vattnet en bit ut från Stora Bryggan.”
Senare spolades merparten av vraket upp på Västudden där det länge låg som ett extra sjömärke.

VID DATORN
Dennis Kraft och Uno Unger

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Fortsatt blåsigt liksom tidigare i veckan. Mulet och från och till under dagen regn, dis och begränsad sikt.

Min temp: +13,8°C kl. 05. Max temp: +16,0°C kl. 22.
Nederbörd: 0,3 mm.

02:00: V 9 m/s, byvind 13 m/s, +14°C, vattenstånd +47 cm, lufttryck 1 014 hPa.
08:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +15°C, vattenstånd +27 cm, lufttryck 1 015 hPa.
14:00: S 10 m/s, byvind 13 m/s, +15°C, vattenstånd +29 cm, lufttryck 1 015 hPa.
20:00: SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +16°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 017 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:41 och ner 19:34.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Gabriel Axelsson.

VERKSAMHET
Inga nät använda idag.
22 burar på Playan och 4 burar V lilla bryggan kl. 06:30-1 9:30 samt 17 burar i Kausan 07:00-17:30 (516 burtimmar).
Registrerat och kontrolläst i Fagel. Med undantag för en del avlästa fåglar med färgringar är såväl ringmärkning som kontroller klara t o m idag. Har också stämt av Fagel mot excel-sammanställningen över årets märkning. Det var några fel vilket gör att också dagböckerna är fel åtminstone fr o m 11/7.

OBSERVATIONER
Havssula: Ett tiotal fåglar höll till vid ön under dagen där de fiskade.
Myrspov: Idag hade vi två rastande i Kausan.
Tornfalk: En höll til ett tag på norra delen av ön på jakt efter föda.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
11 exemplar av 4 arter:
Roskarl 1, kärrsnäppa 8, sädesärla 1 och ängspiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 330 och i år till 6 162.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av en roskarl, fyra kärrsnäppor och en silltrut.

UPPDRAGSARBETE
Påbörjat nedbrytning av Stefans badtunna. Nu är enbart fundamentet kvar medan själva tunnans bräder har burits till eldningsplatsen.

ÖVRIGT
När Stefan var här senast talade han om att han ville bli av med sin badtunna. Eftersom en sådan åtgärd tveklöst skulle vara till gagn för ön tog vi idag fasta på detta och började nedmonteringen av tunnan. Bräderna kommer att brinna bra tillsammans med ris och strandfynd på vår eldningsplats

Dagens retro handlar om överraskningar som ringmärkare kan drabbas av. Fåglarna kan ibland göra saker som vi inte räknar med. Ett par exempel på detta kommer här. Det första hämtas från dagboken tisdagen (OBS inte fredagen) den 13 september 1983. Där skrev undertecknad: ”Den burfångade gråtruten lämnade ett oförglömligt intryck på PG (Utterfors) då den passade på att ge honom ett ordentligt hugg i hakan och kinden så att blodvite uppstod. Så se upp med truten i fortsättningen!”
Lika oväntat om än inte lika allvarligt var det som Mikael Hake berättar om i dagboken från söndagen den 13 september 2009. Där skriver han: ”Dagens fågel, förutom den mindre flugsnappare som vi märkte, var utan tvekan en av de åtta gärdsmygar vi fångade. Dessa små krabater har ju en sällsynt förmåga att slingra sig när man väl har lyckats plocka ut dem ur näten. Stina (Andreasson) kom in med en påse innehållande två medlemmar av nämnda art. Vi kom överens om att det inte var någon idé att stoppa in dem in lådorna eftersom risken för smitning är uppenbar ju mer man hanterar fåglarna i fråga. När jag skulle plocka ut den första ”smygen” satt den, som vanligt…, längst upp i påsen. Innan jag hade hunnit fatta något smet den in i ärmen på min tröja. Jag gjorde fruktlösa försök att få tag på den utan att lyckas. Stina fick klämma åt tröjan vid axeln och jag fick till slut tag på den uppe vid armhålan. Snacka om slingerbult…”
Det skulle ha varit spännande att vara med vid detta tillfälle och se när gärdsmygarna inledde sin invasion av Mikael.

VID DATORN
Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 12 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Fortsatt blåsigt liksom tidigare i veckan. Regn av varierande intensitet från morgonen och till eftermiddagen. Helmulet större delen av dagen men under sena em sken solen igenom en stund.

Min temp: +13,9°C kl. 23. Max temp: +15,6°C kl. 00.
Nederbörd: 3,8 mm.

02:00: SV 12 m/s, byvind 15 m/s, +15°C, vattenstånd +35 cm, lufttryck 1 010 hPa.
08:00: SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +15°C, vattenstånd +21 cm, lufttryck 1 009 hPa.
14:00: V 10 m/s, byvind 12 m/s, +14°C, vattenstånd +38 cm, lufttryck 1 008 hPa.
20:00: V 12 m/s, byvind 16 m/s, +15°C, vattenstånd +36 cm, lufttryck 1 011 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:39 och ner 19:36.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Gabriel Axelsson.

VERKSAMHET
Inga nät använda idag.
22 burar på Playan och 4 burar V lilla bryggan kl. 06:30-12:00 och 14+4 burar 12:00-1 9:30 (278 burtimmar).
Registrerat och kontrolläst i Fagel.

OBSERVATIONER
Kustpipare: En ungfågel rastade i Kausan.
Småsnäppa: En rastande på Ostudden.
Ängspiplärka: De första ängspiplärkorna för hösten sågs idag.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
12 exemplar av 2 arter:
Kärrsnäppa 11 och skärpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 319 och i år till 6 149.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av fem kärrsnäppor och en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE
Västra gamla fyren har städats. Det är främst nerfallande kalkputs och gråsuggor som behöver städas undan vilket Inger och Gabriel har ordnat idag.

ÖVRIGT
Idag blev det extra läckert lördagsfika sedan Inger bakat en läcker rabarberkaka baserad på Nidingens egna rabarber. Det finns mycket att glädja sig åt här ute!

Dagens retro handlar om en person som många av oss lärt känna här ute. Vi saxar följande ur dagboken från torsdagen den 12 september 2013 där Mikael Hake skriver: ”Förutom de fyra arbetarna gästades vi av Gunnar Börjesson, som skördade resten av potatisen i sitt land.”
Och sedan fortsätter Mikael på följande sätt: ”Dagens limerick tillägnas den oförtröttlige Gunnar Börjesson som år efter år förgyller tillvaron här på Nidingen genom att odla potatis på samma sätt som de en gång bofasta på ön gjorde. Vi uppskattar hans besök som medför färska dagstidningar och trevligt tjöt.
En kille från Onsalatrakten,
över alla potäter har makten,
men till knölens tröst,
han säger: ses i höst,
när på våren i jorden han lagt den.”

Och följande dag, fredagen den 13 september 2013, dyker Gunnar åter upp. Såhär skriver Mikael då: ”Dessutom var Gunnar Börjesson här och gödslade potatislandet med tång inför kommande säsong.”

Gunnar var som sagt en flitig och aktiv besökare och drivande inom Föreningen Nidingens Vänner. Nu har vi inte sett till Gunnar på några år, senast tror jag var 2016. Han är ju 83 år nu så åldern har väl tagit ut sin rätt som det sägs. Jag får nog kolla upp hur det står till med vår Potatis-Gunnar, eller knölen som han själv ibland kallade sig.

VID DATORN
Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 11 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Något mindre blåst idag men fortfarande friska vindar och mot kvällen ökade vinden. Mest mulet och grått hela dagen och tidvis lite regn om än inte mätbart. Då också begränsad sikt.

Min temp: +12,7°C kl. 00. Max temp: +15,8°C kl. 15-17.
Nederbörd: Ingen mätbar.

02:00: V 6 m/s, byvind 10 m/s, +13°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 1 016 hPa.
08:00: SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +14°C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1 014 hPa.
14:00: SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +16°C, vattenstånd +12 cm, lufttryck 1 014 hPa.
20:00: SV 12 m/s, byvind 15 m/s, +16°C, vattenstånd +18 cm, lufttryck 1 011 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:37 och ner 19:39.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Gabriel Axelsson.

VERKSAMHET
8 nät kl. 05:30-07:30 och 10 nät 07:30-11:30 (56 nättimmar).
22 burar på Playan och 4 burar V lilla bryggan kl. 06:00-19:00 samt 15 burar i Kausan 08:00-12:00 och 17 burar 12:00-19:00 (517 burtimmar).
Registrerat och kontrolläst i Fagel.

OBSERVATIONER
Myrspov: En ungfågel som ringmärktes den 8 september är kvar på ön.
Kärrsnäppa: Vi har beräknat att vi har bortåt 100 individer rastande. Det är dock rätt mycket utbyte och av dagens fångst om 42 fåglar var 36 nya och bara sex tidigare märkta.
Skärpiplärka: Det är rätt mycket rastande skärpiplärkor på ön och hittills i september är 35 nymärkta, nästan bara ungfåglar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
53 exemplar av 8 arter:
Större strandpipare 1, roskarl 2, kärrsnäppa 36, lövsångare 2, rödhake 2, rödstjärt 2, sädesärla 1 och skärpiplärka 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 307 och i år till 6 137.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av en brushane, sex kärrsnäppor och en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE
Lite strandstädning.

ÖVRIGT
Dagens retro hämtar vi direkt ur dagboken från torsdagen den 10 september 2009 där vi får oss lite Nidingenhistoria till del. Så här skriver Jonas Wickström: ”Den siste fyrvaktaren på ön, Lennart Hermansson, var här tillsammans med ett filmteam, som gör en dokumentär om livet här förr. Jag fick några trevliga timmar på ljugarbänken, ensam med Lennart. Han är klar i skallen men stel i ryggen och har mycket att berätta. Till exempel när de hittade hans farfar ihjälfrusen en decemberdag ute på Västudden. De var tre man i en eka som hade vält och han lyckades ta sig iland utmattad i stormen men han orkade inte ta sig till husen utan frös ihjäl bara hundra meter från räddningen. De två andra klamrade sig fast vid båten och drev norrut. De kunde följas i två timmar i kikare från ön tills de inte orkade hålla sig fast längre. Eller den stora orkanen 1904 då en skuta med tre man gick på grund. När det mojnat kunde man rädda två av dem. Men kaptenen hade vägrat att lämna sin post på däck och frös ihjäl. I samma orkan blåste dasset bort, det stod utanför ingånget till labbet. Så nästa gång ni svär över stenarna där som gör det svårt att klippa gräset, tänk då på kvinnan som just hade gjort sitt. Hon måste ha blivit förvånad när hon blev stående med dasshandtaget i handen och bevittnade värdens värsta toalettspolning, skit och hus, alltihop ut i havet. Efter det byggde man ett nytt dass mer i lä. Fundamentet ser vi fortfarande utanför fönstret på labbet. Vad som hänt med det dasset vore roligt att få reda på. Så, det finns en viss poäng med det nya påhittet, att äta ute och skita inne. Jag ser hellre en omkullvält utegrill än väggar som försvinner när jag sitter med byxorna nere och läser tidningen.”

Vid datorn
Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 10 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Ytterligare en blåsig dag. Huvudsakligen klart och bara tidvis lite moln som tätnade under kvällen. Vinden avtog under dagen men var frisk även på kvällen.

Min temp: +12,7°C kl. 24. Max temp: +15,4°C kl. 13 och 15.
Nederbörd: Ingen.

02:00: V 15 m/s, byvind 19 m/s, +14°C, vattenstånd +36 cm, lufttryck 1 009 hPa.
08:00: NV 13 m/s, byvind 16 m/s, +14°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1 012 hPa.
14:00: V 7 m/s, byvind 11 m/s, +15°C, vattenstånd +25 cm, lufttryck 1 016 hPa.
20:00: V 8 m/s, byvind 10 m/s, +14°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck 1 016 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:35 och ner 19:42.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Gabriel Axelsson.

VERKSAMHET
Inga nät idag.
22 burar på Playan och 4 burar V lilla bryggan kl. 06:00-19:30 och 12 burar i Kausan 09:30-19:30 (471 burtimmar).
Inventeringsrunda till O-udden görs dagligen.
Registrerat och kontrolläst i Fagel.

OBSERVATIONER
Kricka: Tre fåglar låg och vilade i tången på Playan ost om Playastenen.
Fiskgjuse: En fågel sträckte förbi i Västlig riktning.
Vattenrall: Ytterligare en näpen liten dununge hittades idag i Kausan, för liten för märkning.
Kustsnäppa: Sex rastande sågs på Ostudden.
Småsnäppa: Två rastande fåglar sågs idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
19 exemplar av 5 arter:
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 4, silltrut 1, sädesärla 1 och skärpiplärka 12.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 254 och i år till 6 084.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av en sädesärla och en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE
Rivit ner tretåmåsbona från gamla fyrarna och kört undan bomaterialet. Skrapat och borstat rent fönster, karmar och fönsternischer samt vädrat fönstren.
Plockat ner flaggan. Det visade sig att det nedre fästet gått sönder, det med en vikt som hänger runt flaggstången. Nytt sådant behöver anskaffas för att flaggan ska kunna hissas igen.

ÖVRIGT
Det har varit en blåsig period här på Nidingen. Det märks i fångsten – det är nästan bara burfångade fåglar som märks.

Arbetet med boröjning på gamla fyrarna gör att underhållsbehovet uppmärksammas. De flesta av fönstren är i behov av renovering. Flera gick knappt att öppna och sedan var det än mer besvärligt att stänga dem.

Dagens retro. Onsdagen den 9 september 2014 får ge exempel på de lite udda och dråpliga händelser som emellanåt inträffar på fågelstationen. Så här skriver Uno Unger i dagboken den dagen: ” Dagens mest remarkabla händelse fick undertecknad uppleva när jag vid 18-tiden satt och ringmärkte en av dagens sista skärpiplärkor med öppen dörr till ringmärkarlabbet. Rätt som det var blev det full kalabalik när en ängspiplärka flög in i labbet med en stenfalk jagandes i hasorna. Piplärkan lyckades flyga upp och sätta sig på hyllan längst in, medan falken nästan gjorde en volt i luften en meter från mig och vidare mot det lilla fönstret intill dörren. Jag stoppade kvickt in piplärkan, som jag hade i handen, i en av fågelboxarna och lyckades greppa falken över ryggen. Den märktes i vederbörlig ordning och visade sig vara en årsung hona. Det var vidare årets första märkta på Nidingen. Den jagade piplärkan fångades in i den upphängda nätvåden i taket och visade sig ha blivit märkt av mig vid 11-tiden. Den hade dock klarat sig utan skador från det vådliga äventyret och kunde flyga iväg till synes lyckligt kvittrande.”

Jag kan i detta sammanhang inte undanhålla er något som Mikael Hake skrev i dagboken måndagen den 9 september 2013. Det passar lika bra nu som då. Mikael skriver där: ”Eftersom Hake och Frölinghaus nu har kommit ut och förstärkt(?) personalen efter en lång tids frånvaro är det dags att återupprätta dagens limerick. Denna tillägnas idag den under morgondagen avgående stationschefen som dragit ett tungt lass under det hittillsvarande året med allt vad det innebär.

En skådare från Västes gata,
hör inte till någon av de lata,
men när kvällen tränger på,
blir han trött som få,
och i sömnen han då brukar prata ”

VID DATORN
Dennis Kraf

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 9 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Ytterligare en blåsig dag. Morgon och förmiddag var det mulet, disigt och regnigt. Det senare resulterade dock bara i en minimal skvätt i regnmätaren. Från middagstid klarnade det upp och eftermiddagen blev klar och solig. Vinden låg på från V under natten men vred på morgonen till SV och tidvis nästan S för att på em åter vrida till V.

Min temp: +15,2°C kl. 20 och 21. Max temp: +17,8°C kl. 15.
Nederbörd: 0,3 mm.

02:00: V 10 m/s, byvind 14 m/s, +15°C, vattenstånd +31 cm, lufttryck 1 016 hPa.
08:00: SV 15 m/s, byvind 19 m/s, +17°C, vattenstånd +26 cm, lufttryck 1 009 hPa.
14:00: V 13 m/s, byvind 16 m/s, +17°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1 008 hPa.
20:00: V 15 m/s, byvind 20 m/s, +15°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1 008 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:33 och ner 19:45.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Gabriel Axelsson.

VERKSAMHET
2 nät kl. 05:45-06:15 och 5 nät 06:15-07:15 (6 nättimmar).
22 burar på Playan och 4 burar V lilla bryggan kl. 06:00-19:00 och 9 burar i Kausan 13:30-19:00 (384 burtimmar).
Inventeringsrunda till O-udden görs dagligen.
Registrerat och kontrolläst i Fagel.

OBSERVATIONER
Korp: En fågel besökte Nidingen idag, andra fyndet i år.
Buskskvätta: En rastande fågel sågs idag.
Grönsiska: En flitigt fröätande fågel besökte oss idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 exemplar av 3 arter:
Lövsångare 2, sädesärla 1 och skärpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 235 och i år till 6 065.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
En av öns häckande skärpiplärkor var idag inne på labbet för kontroll.

UPPDRAGSARBETE
Jämnat ut bädden med latrinkompost och täckt den med fem kärror tång.

ÖVRIGT
Det blåser friskt! På kvällen hade vinden gjort slut på den fina flaggan. Nedre fästet har på något sätt släppt och duken står rakt ut som ett band. Det ser inte heller så mycket bättre ut de kommande dagarna och det är tveksamt om vi kommer hem som planerat på lördag.

Dagens retro. I söndags såg jag en småsnäppa bland kärrsnäpporna på Hamnudden. Uno Unger och jag kom att prata om denna observation och vi konstaterade då att vi inte hade märkt någon småsnäppa än i år. När jag tittade lite närmare på detta visade det sig att vi inte märkt någon sedan den 31 augusti 2016, över fyra år sedan alltså! Det är ju inte försent än att fånga någon, noterade från dagboken för torsdagen den 9 september 1982 att jag då märkte det årets första småsnäppa. Sedan märktes ytterligare en påföljande dag men bara två märkta det året var osedvanligt dåligt. På 80-talet var det bara sämre 1987 då ingen märktes. Men nu har vi inte märkt någon på fyra år! Har det skett någon tydlig försämring. Jo det har det tveklöst. För perioden 2010-2019 märktes 27 småsnäppor. För perioden 1980-1989 var motsvarande antal 107! en minskning med 75%! Det är ju intressant att kunna notera en sådan förändring utifrån våra data men vad beror detta på. Själv har jag ingen direkt förklaring men det kanske finns andra som har?

VID DATORN
Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 8 SEPTEMBER 2020

VÄDER
En än blåsigare dag idag med vindar av kulingstyrka en stor del av dagen. Lite regn under natten och några stänk även mitt på dagen. Mestadels klart men periodvis rätt mulet.

Min temp: +14,4°C kl. 03 och 02. Max temp: +17,4°C kl. 16.
Nederbörd: 1 mm.

02:00: SV 13 m/s, byvind 16 m/s, +15°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 013 hPa.
08:00: SV 10 m/s, byvind 16 m/s, +16°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 1 010 hPa.
14:00: V 14 m/s, byvind 18 m/s, +17°C, vattenstånd +21 cm, lufttryck 1 014 hPa.
20:00: V 11 m/s, byvind 17 m/s, +16°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1 016 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:31 och ner 19:47.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Gabriel Axelsson.

VERKSAMHET
8 nät kl. 05:30-06:30 och 5 nät 06:30-07:30 (13 nättimmar).
18 burar på Playan kl. 06:00-14:30 och 22 burar 14:30-20:30 samt 4 burar V lilla bryggan 06:00-20:30 (316 burtimmar).
Registrerat och kontrolläst kontroller i Fagel.

OBSERVATIONER
Havssula – fem noterades förbiflygande under sporadiskt havstittande.
Myrspov – en rastande fångades idag i vadarfälla.
Sandlöpare – två ungfåglar rastar.
Buskskvätta – en sågs ute på Ostudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
33 exemplar av 6 arter:
Större strandpipare 1, myrspov 1, kärrsnäppa 24, drillsnäppa 1, stenskvätta 1 och skärpiplärka 5
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 231 och i år till 6 061.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av två kärrsnäppor.

UPPDRAGSARBETE
Tömt dass och urinbehållare.

ÖVRIGT
Trots kraftig vind provade vi att sätta upp några nät men fångsten uteblev helt och näten drogs rätt snart ihop igen. Vi fick istället helt förlita oss på burarna för dagens ringmärkning. Kärrsnäpporna dominera där som vanligt och höstsumman närmar sig 200.

Dagens retro. Dagens nätinsatts var rätt likartad den som beskrivs i dagboken från måndagen den 8 september 1980. Där skriver Magnus Levin: ”Alla nät utom de vid oxeln sattes upp på morgonen. De togs sedan ner efterhand på grund av ökande vind och tynande fångst. Vi skrev RC-protokoll på cirka 500 fåglar. Sträcket blev räknat under 3 kvartar – 2 noterade fåglar.”
Här finns då två saker som förtjänar att kommenteras. Det sista om att sträcket räknades under tre kvartar hänger samman med en ambition som vi hade i början, att lite mer systematiskt följa också det synliga sträcket. Inriktningen var att detta skulle räknas den första kvarten av varje timma såväl under våren som under hösten. Det visade sig dels vara svårt att kombinera detta med ringmärkningen och dels att det gav rätt dåligt resultat även för de kvartar som blev räknade så denna ambition lades ner redan efter första året.
Den andra saken jag syftar på är när Magnus skriver att vi skrev RC-protokoll. På den tiden var det mycket handskrivning i verksamheten. Data från råprotokollen som precis som idag skrivs för hand i samband med ringmärkningen, fördes över till särskilda protokoll som skickades in till Ringmärkningscentralen (RC). Så gjordes under många år innan RC hade datoriserats. Då blev det istället till att föra över data från råprotokollet till RC:s datasystem, det aktuella systemet heter Fagel2. Även våra dagböcker skrevs då för hand i särskilda, ja just det – dagböcker. Så gjordes ända fram till 2009 då vi började skriva dagböckerna på datorn istället.

VID DATORN
Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 7 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Blåsigt även idag även om vinden långsamt har avtagit under dagen för att ånyo öka under kvällen. Annars var det mest klart och vackert väder.

Min temp: +14,2°C kl. 00 och 02. Max temp: +17,3°C kl. 14.
Nederbörd: Ingen.

02:00: V 9 m/s, byvind 13 m/s, +14°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1 012 hPa.
08:00: SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1 015 hPa.
14:00: V 8 m/s, byvind 10 m/s, +17°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 017 hPa.
20:00: SV 6 m/s, byvind 10 m/s, +16°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1 017 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:29 och ner 19:50.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Ingela Kraft. Ingela lämnade vid 13-tiden då avlösning anlänt i form av Gabriel Axelsson. Mikael Hake skötte det försenade personalbytet med vår båt.

VERKSAMHET
8 nät kl. 05:30-10:45 (42 nättimmar).
16 burar på Playan kl. 06:00-20:00 och 4 burar V lilla bryggan 10:00-20:00 (264 burtimmar).
Registrerat kontroller i Fagel, det mesta är klart, samt kontrolläst en del av dessa registreringar.

OBSERVATIONER
Myrspov – en rastade, först i Kausan och sedan på Playan.
Sandlöpare – två ungfåglar rastar.
Gluttsnäppa – en stöttes på Ostudden. Den drog sedan västerut längs ön.
Tornfalk – en rastande satt längst ut på Ostudden.
Gråsiska – en liten näpen gråsiska gladde oss idag med att låta sig fångas och ringmärkas.
Tumlare – på hemfärden fick Ingela och Mikael sällskap av en tumlare som kom helt nära båten.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
28 ex av 10 arter:
Större strandpipare 2, kärrsnäppa 12, lövsångare 1, rödhake 2, rödstjärt 1, stenskvätta 3, gulärla 1, sädesärla 2, skärpiplärka 3 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 198 och i år till 6 028.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Inga idag.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädat lite, bl.a. släpat hit resterna av något som liknar ett fotbollsmål.

ÖVRIGT
Efter en blåsig helg blev det idag något lägre vindstyrkor vilket möjliggjorde ett försenat personalbyte. Det blev ändå en rätt guppig utfärd medan hemresan blev behagligare med vinden i ryggen. Det blåste fortfarande för mycket för mer än begränsad nätfångst och vadarnas aktiviteten på stränderna var också lägre.

Stefan och Jum kom ut och plockade i ordning och städade inför vintern. Ev. kommer Stefan ut med personal från Sjöfartsverket som ska göra översyn av elinstallationerna på ön.

Dagens retro. Att ringmärka fåglar kräver ju att dessa infångas först. Här på Nidingen har vi flera olika metoder för fågelfångst. Fångst med slöjnät är det mest basala för vår verksamhet men också vadarburar är en viktig del av fågelfångsten. Sedan finns det även andra kompletterande metoder. I dagboken från söndagen den 7 september 1980 framgår när en av dessa introducerades. Personalen på stationen den veckan bestod av Mats Forsberg, Staffan Bengtsson och Magnus Levin, de två sistnämnda anlände dagen före. Såhär står det i dagboken: ”Fröfällan som Magnus hade med sig ut monterades under eftermiddagen.”
Det var alltså redan första året som vi använde fröfälla som en fångstmetod. Någon kanske vet bättre men jag undrar om det inte är samma fröfälla som alltjämt finns kvar här ute. I så fall ett gott hantverk även om väl uttagsburen har bytts vid något tillfälle.

VID DATORN
Dennis Kraft

Publicerat i 2016 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 6 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Ännu en blåsig och mestadels mulen dag. Några regnstänk mitt på dagen.

Min temp: +13,5°C kl. 3 och 4. Max temp: +16,6°C kl. 14 och 15.
Nederbörd: Ingen mätbar.

02:00: V 9 m/s, byvind 12 m/s, +14°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1 009 hPa.
08:00: V 10 m/s, byvind 13 m/s, +14°C, vattenstånd +32 cm, lufttryck 1 009 hPa.
14:00: V 9 m/s, byvind 12 m/s, +17°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1 011 hPa.
20:00:V 11 m/s, byvind 14 m/s, +15°C, vattenstånd +33 cm, lufttryck 1 012 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:27 och ner 19:53.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Ingela Kraft.

VERKSAMHET
7 nät kl. 07:40-12:00 (30 nättimmar).
15 burar på Playan kl. 08:00-20:00 och 8 burar 20:00-21:00.(188 burtimmar).
Registrerat kontroller i Fagel. De flesta arterna nu klara.

OBSERVATIONER
Kärrsnäppa – minst 100 rastande. Det har kommit många nya de senaste dagarna vilket märks på att det är många nymärkningar och få egna kontroller.
Småsnäppa – en bland alla kärrsnäpporna när de stod på Hamnudden.
Hussvala – ungarna är nu ute och flyger med föräldrarna men de återvänder till det nya boet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
33 ex av 6 arter:
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 26, lövsångare 1, ärtsångare 1,rödstjärt 1 och skärpiplärka 3..
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 170 och i år till 6 000.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna kontroller av två av öns skärpiplärkor, en ad och en årsunge, en av årets silltrutsungar hittad död i komposten samt en korttidskontroll av en större strandpipare.

UPPDRAGSARBETE
Toalettskötsel och lite besöksguidning.

ÖVRIGT
Vädret börjar bli rätt förutsägbart, blåsigt men i övrigt lite omväxlande. I morgon ska det dock blåsa lite mindre så då hoppas vi kunna genomföra ett personalbyte. Utsikterna för resten av veckan är inte så lovande så går det inte i morgon så blir det nog inget förrän på lördag.

Stefan och Sune hämtade de övernattande gästerna. Det var sista gästerna för året hos Stefan.

Dagens retro. Under 90-talet gjordes en stor renoveringsinsats på de gamla dubbelfyrarna.1992 gjordes invändigt arbete och 1993-94 skedde utvändig renovering. Det senare innebar att gammalt cementbruk bilades loss mellan granitstenarna och ersattes med kalkbruk i fogarna. Att detta inte gick obemärkt förbi framgår av dagboksnoteringen från måndagen den 6 september 1993. Där skriver Raimo Neergaard: ”Det är på gränsen att jag klarar detta infernaliska borrande med slagborr på fyrarna. Varje paus i deras arbete känns som när man tar av sig en tung ryggsäck. Detta skall alltså hålla på måndag-torsdag varje vecka hela hösten!!”
Men Raimo klarade i alla fall denna påfrestning, åtminstone höll han ut på Nidingen till den 19 september.

VID DATORN
Dennis Kraft

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar