DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 8 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 8 NOVEMBER 2019

VÄDER

Mulen och mild natt med ostlig vind av måttlig styrka. Det utlovade regnet från söder kom vid 05-tiden och medförde även frisk, byig vind från ONO. Nederbördens intensitet var tidvis ca 3 mm/tim, tills regnet upphörde lite efter klockan 09.

Hastigt omslag vid 10:30-tiden till sydlig vind, ökande och vridande till SV vid lunchtid och till V 4-7 m/s klockan 14. Notera även temperaturhöjningen lagom till lunchen!

Till kvällen uppklarnande och en vacker stjärnhimmel.

Min temp: +4,3°C klockan 00. Max temp: +8,9°C klockan 11.

Nederbörd: 9 mm.

01:00: O 5,5 m/s, byvind 7,7 m/s, +4,3°C, vattenstånd -3 cm, lufttryck 1006,5 hPa.

07:00: O 8,6 m/s, byvind 11,1 m/s, +4,7°C, vattenstånd -3 cm, lufttryck 1004,9 hPa.

13:00: SV 5,9 m/s, byvind 14,7 m/s, +8,1°C, vattenstånd +12 cm, lufttryck 1005,7 hPa.

19:00: NV 1,2 m/s, byvind 3,9 m/s, +6,2°C, vattenstånd +-0 cm, lufttryck 1008,6 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:41 och ner 16:10

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

  * 11 nät klockan 09:30-11:00 och 14 nät 11:00-14:30. Klockan 15:30-16:30 användes två nät för vinterhämplingar (67 nättimmar).

  * Sträckobservationer från gårdstunet klockan 09:30-14:30 med pauser för koll av nät, rastande fåglar samt fikabesök och lunch i ”värmestugan”.

  * Långexkursion runt hela ön under em.

OBSERVATIONER

ALFÅGEL – en äldre hona i par med en ung alla, flög utmed Nordstranden klockan 13:03, rundade Västudden och drog söderut.

? SVARTNÄBBAD ISLOM ? –  klockan 12:52-12:53 sträckte en välbyggd islom med snygga proportioner utanför Västudden, halvhögt över horisonten mot ljusgrå himmel. Utanför Hamnudden vek den av mot SO. Se Artportalen för mer utförlig beskrivning!

GRÅHAKEDOPPING – ett ex födosökande minst en halvtimme från 13:15 utanför Strandoxeln.

SILLTRUT – en 1K födosökte strandnära norr om Prästens grav ute på Ostudden vid 15-tiden. Vi kunde inte säkert avgöra om den var färgmärkt … alltså kanske en ”Nidingtrut”.

BERGLÄRKA – en flock på 11 ex vid Svacken på em.

SVART RÖDSTJÄRT – den ringmärkta ungfågeln från 1.11 fortsätter att hålla sitt ”revir” i Kausan, medan en nyanländ, ung individ mest höll till i fyrbyn.

KAJA – två ex rastande en stor del av dagen.

HÄMPLING – minst ett ex med vinterhämplingarna under f.m. Var dock inte med ”vinterplingarna” under em.

SNÖSPARV – ca 40 ex på Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:

bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 68 och i år totalt till 11 875.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av en gärdsmyg (från 22 oktober), en rödhake (24 oktober), och tre blåmesar (alla, nästan i ringnummerföljd, från 31 oktober).

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

 * Personalbytet, som vanligen sker lördagar, kommer att genomföras nu på söndag.

VID DATORN  

Göran Andersson

Publicerat i 2019 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 7 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 7 NOVEMBER 2019

VÄDER

Mulen och något mildare natt med vind som vred mot OSO och avtog sakta. Måttligt med värmedaller över havet i dag. Lättande molntäcke och en fin dag till slut med sköna +5°C.

Min temp: +3,2°C klockan 00. Max temp: +5,3°C klockan 14.

Nederbörd: 0 mm.

01:00: OSO 6,2 m/s, byvind 7,9 m/s, +3,2°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1003,3 hPa.

07:00: OSO 5,2 m/s, byvind 7,2 m/s, +3,3°C, vattenstånd +5 cm, lufttryck 1003,9 hPa.

13:00: O 4,3 m/s, byvind 6,6 m/s, +5,1°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1005,2 hPa.

19:00: O 4,8 m/s, byvind 7,8 m/s, +3,7°C, vattenstånd +-0 cm, lufttryck 1006,5 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:39 och ner 16:12

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

  * 19 nät klockan 06:45-12:45 (120 nättimmar).

  * Fröfällan, med två vadarfällor som fångande uttagsburar, vid Strandoxeln klockan 07:00-12:00.

  * Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:30-10:30 med pauser för koll av nät, fröfälla, rastande fåglar och ett fikabesök i ”värmestugan”.

 * Långexkursion runt hela ön under em.

OBSERVATIONER

SJÖORRE – minst 90 årsungar stationära utanför Ostudden. De låg mellan den stora, stationära ejderflocken och udden.

STORSKRAKE – en kvartett bestående av två äldre hannar och en hona samt en honfärgad 1K+ sträckte söderut klockan 09:04.

TOPPSKARV – minst 210 ex på Klockfoten vid 15:30-tiden.

GRANSÅNGARE – en äldre individ ringmärktes vid lunchtid.

RÅKA – två äldre individer mot väster klockan 07:52.

LAPPSPARV – klockan 09:10 Västudden. Flög sedan upp över fyrplatsen och sågs inte mer.

SÄVSPARV – en rastande på Västudden och Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

7 individer av 3 arter:

gärdsmyg 1, gransångare 1 och grönfink 5.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 67 och i år totalt till 11 874.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av fem gärdsmygar, en järnsparv, en koltrast, två blåmesar och en grönfink.

UPPDRAGSARBETE

Storbryggans badstege monterades bort och lades upp för vintern (0,5 tim).

ÖVRIGT

 * Storbryggans badstege monterades bort och fördes upp ”på säker mark”.

 * Lillbryggans badstege, som hårda vindar och högt vatten spolade bort kring 11 augusti (se dagboken / bloggen 12.8 2019!), återfanns i förra veckan på Playan! Hur den drivit omkring i nästan tre månader, det vet bara ”Herr Sjöberg”!

I dag lyckades vi i alla fall transportera Malin Ungers arkitektoniska skapelse till det låga skjulet (”Garaget”) ovanför Lillbryggan.

Nu kan vi lugnt invänta Morgondoppssäsongen 2020!

  * Ett större gäng ”plankor” samlades ihop från Kausans tångvallar. De lades tillfälligt vid maskinhusets västra kortända.

  * Maersk Majestic, som lär vara ett av världens största containerfartyg (399 m lång, 59 m bred och lär kunna lasta minst 18 000 containrar), passerade Nidingen mot NV vid 15:30-tiden. Hon var på väg från Aarhus till Bremerhaven.

VID DATORN  

Göran Andersson

Publicerat i 2019 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 6 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 6 NOVEMBER 2019

VÄDER

Nästan helt klar natt och förhållandevis kallt för att vara här ute i den marina miljön. Men det beror förstås på NO-vinden, som har med sig minusgrader från inlandet … och Nidingen ligger inte så långt från kusten.

Kyleffekten vid 05-tiden var -6°C, markfrost i gryningen och några timmar framåt.

Hela dagen kraftigt värmedaller över havet.

Min temp: +0,1°C klockan 04-08. Max temp: +3,1°C klockan 15-16.

Nederbörd: 0 mm.

01:00: NO 8,3 m/s, byvind 10,9 m/s, +0,9°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1001,8 hPa.

07:00: NO 7,5 m/s, byvind 10,4 m/s, +0,1°C, vattenstånd -5 cm, lufttryck 1001,9 hPa.

13:00: NO 6,3 m/s, byvind 8,7 m/s, +2,7°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1001,9 hPa.

19:00: ONO 7,2 m/s, byvind 8,8 m/s, +2,5°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1002,6 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:37 och ner 16:15

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

 * Fröfällan, med två vadarfällor som fångande uttagsburar, vid Strandoxeln klockan 07:00-15:00.

 * 6 nät klockan 06:30-09:00 och 4 nät 09:00-11:30.

 * Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:30-11:30 med pauser för koll av nät, fröfälla, rastande fåglar och ett fikabesök i ”värmestugan” samt 12:30-13:30.

 * Långexkursion runt hela ön under em.

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN – fem (2+2+1) adulter mot S. Den ensamsträckande sångsvanen passerade på över 200 m höjd över Nidingen.

MINDRE SÅNGSVAN/SÅNGSVAN – 45 ex sträckte mot SV i fyra flockar.

HAVSSULA – två 5K+sulor; en mot S, en mot N.

OB. ÖRN – Klockan 09:45 upptäcktes en märkligt tecknad (havs)örn kretsande 1-2 km väster om Nidingen. Den var ev. leucistisk med ljus undersida av kropp och vingar, frånsett mörka armpennor. Ryggsidans mantel var urblekt, som 3K-örnar ofta uppvisar. Den inre delen av vänster vinge saknade några pennor – en tydlig lucka kunde noteras. Stjärten såg inte ut att vara kilformad och var ”mörktoppad”.

Den fortsatte sakta ta höjd i ca sju minuter och gled sen österut, sakta snett neråt i det kraftiga dallret över havet och kunde inte följas in mot land.

HAVSÖRN – Klockan 10:45-11:10 jagade och vilade en ”normaltecknad” 3K havsörn ute vid och på Klockfotsrevet. Samtliga, mer eller mindre seriösa jakter, var misslyckade. Den hovrade över topp- och storskarvar, ejdrar, gräsänder och sjöorrar samt var mycket intresserad av knubbsälar! Det var mycket intressant att se hur sälarna, från yt- och undervattensläge, stänkte upp kaskader av vatten på örnen!

VATTENRALL – en nyligen flygg unge överraskades i Kausans sten- och vegetationsvall. Se även gårdagens dagbok, 5.11!

Bakom Fotogenboden hördes åter en ung vattenralls pipande.

KUSTPIPARE – sent på em sågs 1K-piparen igen i Kausan.

ALKEKUNG – vardera ett ex mot S klockan 08:23 och 12:10 strax väster om ön.

FORSÄRLA – lågtmot öster klockan 08:14 över gårdstunet.

SVART RÖDSTJÄRT – Kausan under fm. Troligen den ungfågel som märkte 1 november och som sågs i Kausan även i går.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

5 individer av 3 arter:

bergfink 2, grönfink 2 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 60 och i år totalt till 11 867.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av två blåmesar och två grönfinkar.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

* Lasse Hellberg och Stuff kom ut 09:45 med två elektriker, Lasse och Tony från Sjöfartsverket. När de for iland vid 14-tiden fungerade fyren och en hel del annat på ön igen. Härligt med skickliga, innovativa och trevliga yrkesmänniskor!

* Rymdstationen ISS kom ”tuffande” över södra horisonten med 27.000 km/h sydväst om Nidingen klockan 06:36-06:40.

VID DATORN  

Göran Andersson

Publicerat i 2019 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 5 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 5 NOVEMBER 2019

VÄDER

Mestadels en mulen natt med mycket smak av vinter. Kyleffekten -4°C. Mycket god sikt under efternatten. Ganska snabbt extremt daller över havet från morgonen p.g.a. det relativt varma ytvattnet jämfört med ”polarvinden”. Klockan 08-11 var det endast +2,7°C. Till sena kvällen kallare.

Uppklarnandet från norr, lagom till lunch, gav en förhållandevis fin em.

Min temp: +1,5°C klockan 23. Max temp: +4,2°C klockan 00.

Nederbörd: 0 mm.

01:00: NO 10,2 m/s, byvind 12,8 m/s, +3,9°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 997,9 hPa.

07:00: NO 11,9 m/s, byvind 14,7 m/s, +2,8°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 999,0 hPa.

13:00: NO 8,6 m/s, byvind 13,3 m/s, +3,7°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 999,9 hPa.

19:00: NO 9,7 m/s, byvind 11,9 m/s, +2,7°C, vattenstånd -2 cm, lufttryck 1001,4 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:34 och ner 16:17

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

 * Fröfällan, med två vadarfällor som fångande uttagsburar, vid Strandoxeln klockan 07:00-14:00.

 * Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:30-10:00 med pauser för koll av fröfälla, rastande fåglar och fikabesök i ”värmestugan” samt 10:30-11:30  och 12:00-13:00.

 * Långexkursion runt hela ön under em.

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN – 4+6 adulter mot SV. Dessutom 9+8 ob. sångsvan/mindre sångsvan.

GRÅGÅS – 105 ex mot SV under fm: 17+14+3+22+4+4+24+17.

BLÄSAND – en trio mot SV tillsamman med en kvartett sångsvanar klockan 08:25.

SMÅLOM – klockan 08:18 mot SO, rundade Ostudden. Klockan 09:35 mot S utanför Västudden.

PILGRIMSFALK – klockan 12:41-12:42, först över Kausahamnen sedan längs Sydstranden och utåt Ostudden. Sågs sen inte mer. Detta var en ny individ jämfört med de senaste obsarnas storväxta och grova 1K-hona.

SÄDESÄRLA – en ny individ, en 2K+ hanne, omärkt. Tidigare i november en ringmärkt 1K-ärla.

SVART RÖDSTJÄRT – Kausan under em. Möjligen den ungfågel som vi märkte 1 november. Ringen blank.

BERGFINK – minst ett ex med ca 15 retursträckande bofinkar.

BOFINK – minst 15 ex på retursträck österut. En rastande hanne.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:

grönfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 55 och i år totalt till 11 862.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av tre grönfinkar.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

 * Det är under sådana här kyliga dagar som ett åländskt talesätt kommer väl till pass:

– Nordanvinden är kall, varifrån den än blåser!

VID DATORN  

Göran Andersson

Publicerat i 2019 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 4 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 4 NOVEMBER 2019

VÄDER

Mulen natt med smak av vinter. Kyleffekten ligger strax under noll. Mycket god sikt under efternatten, varierat med både kort- och långvariga regnskurar (1 mm) … dessutom med tendens till kornsnöblandat.  Något lättande molntäcke under fm. Värmedaller över havet.

Den ostliga vinden toppade först klockan 09 med 12-17 m/s men blev åter hård till kvällen.

Min temp: +4,5°C klockan 22. Max temp: +6,2°C klockan 00.

Nederbörd: 1,0 mm.

01:00: ONO 9,9 m/s, byvind 13,0 m/s, +6,0°C, vattenstånd +-0 cm, lufttryck ca 988 hPa.

07:00: ONO 11,3 m/s, byvind 15,8 m/s, +5,1°C, vattenstånd -12 cm, lufttryck 994,8 hPa.

13:00: ONO 8,7 m/s, byvind 12,5 m/s, +5,8°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 995,6 hPa.

19:00: NO 13,9 m/s, byvind 17,6 m/s, +5,2°C, vattenstånd -8 cm, lufttryck 996,3 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:32 och ner 16:19

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

 * Fröfällan, med två vadarfällor som fångande uttagsburar, vid Strandoxeln klockan 07:00-14:00.

 * Sträckobservationer från gårdstunet klockan 09:00-11:00 med pauser för bl.a. fångstrundor och ringmärkning.

 * Långexkursion runt hela ön under em.

OBSERVATIONER

GRÅGÅS – 35 + 55 ex mot SV

KANADAGÅS – under ett par lunchtimmar rastade två Canadian Honkers på Klockfoten.

PILGRIMSFALK – klockan 10:32 flög en 1K hona österut med ett halvstort, mörkt/svart byte i klorna strax utanför Nordstranden. Troligen fällde den utåt Ostudden. Sågs sen inte mer under dagen.

VATTENRALL – ungfågellätet hördes frekvent under morgonen nära nätplats 13, bakom Fotogenboden.

KUSTPIPARE – en 1K stationär i Kausan. Säkert samma individ som 31.10 och i går 3.11.

BERGLÄRKA – 7 ex födosökande. Septetten sågs under em ute på Ostudden, i höjd med Prästens grav.

DOMHERRE – höstens första satt en tidig morgonstund inne i ”Buskage nr 6” och visslade mjukt.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

8 individer av 1 art:

grönfink 8.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 54 och i år totalt till 11 861.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av två blåmesar.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

 * Busvädret vid 06:30-tiden fick oss att skjuta upp nätuppsättningen, som småningom inhiberades helt p.g.a. den hårda ostvinden.

VID DATORN  

Göran Andersson

Publicerat i 2019 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 3 NOVEMBER 2019

VÄDER

Mulen och ganska ljummen natt med frisk men något avtagande O och till en början mycket god sikt.  Det prognosticerade regnet nådde Nidingen klockan 09 och fortsatte hela ljusa dagen ut. Vinden ökade sakta och vred upp mot ONO vid lunchtid.

Min temp: +6,9°C klockan 00. Max temp: +8,6°C klockan 13.

Nederbörd: 9,3 mm.

01:00: O 7,0 m/s, byvind 9,0 m/s, +7,3°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck ca 988 hPa.

07:00: O 5,2 m/s, byvind 6,1 m/s, +8,5°C, vattenstånd +11 cm, lufttryck 989,0 hPa.

13:00: ONO 8,1 m/s, byvind 10,7 m/s, +8,6°C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 989,8 hPa.

19:00: ONO 8,9 m/s, byvind 11,9 m/s, +7,6°C, vattenstånd -7 cm, lufttryck 991,3 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:30 och ner 16:21

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

 * 12 nät klockan 06:30-09:00 (30 nättimmar).

 * Fröfällan, med två vadarfällor som fångande uttagsburar, vid Strandoxeln klockan 07:00-09:00.

 * Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:30-09:00 med kortare pauser för bl.a. fångstrundor och ringmärkning.

OBSERVATIONER

VITKINDAD GÅS – tidigt under fm en flock på 45 ex mot söder. De verkade komma från NV och hade sydostlig kurs, men efter att ha rundat Ostudden drog de ner mot SV.

VATTENRALL – vid 07:45-tiden sågs en liten, mörk, rund och förmodligen oflygg vattenrall springa framför oss på stigen strax innan betongdelen av Storbryggan börjar. Den rundade snabbt rullstenshögen och försvann längs Kausans tångvallar.

Juvenil dräkt borde innebära att rallungen kläcktes i början av oktober! Är det möjligt?

KUSTPIPARE – en 1K flög från Kausan till Västudden. Troligen samma individ, i samma område, som 31 oktober.

KÄRRSNÄPPA – ett ex tillsammans med 30 skärsnäppor på Hamnudden under morgonen.

TUMLARE – minst två djur mellan Nidingen och Malön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

3 individer av 3 arter:

kungsfågel 1, trädkrypare 1 och grönfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 46 och i år totalt till 11 853.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egen korttidskontroll av en blåmes.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

 * Mest inomhusarbete i dag klockan 09-15. En längre expedition i regn och blåst gjordes under eftermiddagen för att bl.a. kolla burar och nät samt bättra på antalet arter.

VID DATORN  

Göran Andersson

Publicerat i 2019 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 2 NOVEMBER 2019

VÄDER

Mulen och kylig natt med frisk SO och mycket god sikt.  Lätt duggregn klockan 05:45-06:15. Avtagande vind kring ost under fm. Tendens till lätt regn vid 13-tiden, men det mer sammanhängande regnet kom vid 18-tiden.

Min temp: +5,9°C klockan 04. Max temp: +7,2°C klockan 17.

Nederbörd: 3,6 mm

01:00: SO 9,0 m/s, byvind 11,5 m/s, +6,4°C, vattenstånd +7 cm, lufttryck ca 1000 hPa.

07:00: SO 6,1 m/s, byvind 9,0 m/s, +6,0°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 993,2 hPa.

13:00: ONO 5,5 m/s, byvind 7,8 m/s, +6,5°C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 990,7 hPa.

19:00: O 8,6 m/s, byvind 10,5 m/s, +6,6°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 989,0 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:27 och ner 16:24

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

 * 12 nät klockan 06:30-09:00, 15 nät 09:00-10:00, 19 nät 10:00-12:00 och 17 nät 12:00-13:00 (100 nättimmar).

 * Fröfällan, med två vadarfällor som fångande uttagsburar, vid Strandoxeln klockan 07:00-12:30 samt tre vadarburar som fröfällor i Vresrosgången klockan 07:00-12:30.

 * Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:30-12:30 med längre pauser för bl.a. fångstrundor och ringmärkning.

OBSERVATIONER

HAVSSULA – en 4K-sula mot söder klockan 10:20.

?JAKTFALK?en mycket stor och mörk 1K-falk, bestämdes spontant till jaktfalk när den plötsligt dök upp 30 meter ifrån oss 08:29 nära västra gamla fyren, gjorde en sväng över Bagarstugan och försvann sen österut. Var detta samma falk som beskrivs under arten ”pilgrimsfalk” eller var det ett s.k. ”tvåfågelstillfälle”?

PILGRIMSFALK – klockan 08:35 upptäcktes en stor och aktivt flygande falk högt och söder om hamnen med nordlig och fallande kurs, allt snabbare över de gamla dubbelfyrarna, ner över Fotogenboden och lågt ut över havet utanför Nordstranden.

Därute missade falken någon mindre fågel och återvände till Nidingen … rakt emot oss där vi stod nära Västra rännan. Den passerade inom 20 m avstånd och på högst tio meters höjd, så vi kunde se vingarnas undersidor och huvudteckningen bra. Falken bestämdes till en 1K pilgrimsfalk, hona.

STÖRRE PIPLÄRKA – klockan 09:05 fick Annelotta syn på en slank och ljus piplärka med påfallande upprest hållning, som t.ex. en vaksam stenskvätta. Vi kunde studera den helt kort i kikare på drygt 20 meters håll, där den landat på det låga skjulets taknock innanför Lillbryggan. Den smet strax iväg neråt Playan och kunde inte hittas.

Klockan 09:18, efter att vi arbetat inne i ringmärkningsboden, kom en större piplärka ivrigt lockande västerut över vår vanliga obsplats på gårdstunet. Efter en stund hade den tydligen vänt över Västudden och kom tillbaka, lockande på sitt artkarakteristiska sätt. Storpipen landade utom synhåll på västra gamla fyrens balkong varifrån den småningom lyfte, utan att locka, och steg fladdrande och cirklande oavbrutet i sydostvinden mot NV tills den tappades högt upp och långt från Nidingen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

27 individer av 9 arter:

ängspiplärka 3 (alla togs samtidigt i nät 13B), gärdsmyg 1, järnsparv 2, koltrast 1, björktrast 1, trädkrypare 2, bofink 1, grönfink 15 och grönsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 43 och i år totalt till 11 850.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av en ”långstannande” rödhake samt sex blåmesar från i förrgår.

UPPDRAGSARBETE

Bortforsling av nedrasade tretåmåsbon vid de gamla fyrarna och uppsnyggning av gräsytorna, där bomaterialet hade legat (0,5 tim).

ÖVRIGT

 Lätt duggregn i gryningen fördröjde nätuppsättningen med en halvtimme.

VID DATORN  

Göran Andersson

Publicerat i 2019 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 1 NOVEMBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 1 NOVEMBER 2019

VÄDER

Mulen och mild natt med måttlig SV och mycket god sikt. Under fm vred vinden ner till S och ökade, medan sikten blev något sämre. Efter lunch ytterligare vindökning från SO ännu mer disigt. Mulet hela dagen.

Min temp: +6,4°C klockan 22. Max temp: +8,7°C klockan 09-10.

Nederbörd: 0,0 mm.

01:00: SV 6,0 m/s, byvind 8,9 m/s, +8,6°C, vattenstånd +9 cm, lufttryck ca 1019 hPa.

07:00: SV 6,7 m/s, byvind 8,3 m/s, +8,6°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck ca 1014 hPa.

13:00: SSO 11,8 m/s, byvind 14,6 m/s, +8,2°C, vattenstånd +5 cm, lufttryck 1011,5 hPa.

19:00: SO 10,0 m/s, byvind 13,0 m/s, +7,0°C, vattenstånd +5 cm, lufttryck ca 1005 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:25 och ner 16:26

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

 * 19 nät klockan 06:30-10:30 och 12 nät 10:30-13:00 (106 nättimmar).

 * Fröfällan, med två vadarfällor som fångande uttagsburar, vid Strandoxeln klockan 08:30-13:00

 * Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:15-11:15 med kortare pauser för bl.a. fångstrundor och ringmärkning.

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN – tio adulter i tre små flockar mot SV: 2+6+2 ex.

BERGAND – en kvintett klockan 08:54 mot söder strax utanför Västudden.

SMÅLOM – en äldre, ruggande individ mot SO norr om Nidingen.

HAVSSULA – två individer sedda i dag: en 5K+ mot S och en 5K+ mot N.

SVART RÖDSTJÄRT – en ungfågel ringmärktes.

PILFINK – dagens lilla överraskning var två pilfinkar i nät 5D.

GRÖNFINK – efter att vi i några dagar mäskat och fjäskat med solrosfrön för grönfinkarna, kom de ut med en 55-flock en stund. Då lyckades nio av dem ”trilla dit” i fröfällan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

16 individer av 6 arter:

Skärpiplärka 1, SVART RÖDSTJÄRT 1, koltrast 1, pilfink 2, bofink 2, grönfink 9

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 16 och i år totalt till 11 823.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av en gärdsmyg, en järnsparv och ett envist gäng blåmesar från igår.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

 * Denna fredag var det efterlängtad premiär på After Work härute på ön. För en vecka sen var vi på AW på Gottskär Hotell, i samband med övernattning, och vi ville prova Nidingens koncept. Alldeles utmärkt! Vi bjöds på ett glas vin och sedan blev det prima Pasta carbonara  😀

 * Ny månad och ny månadslista. De tre inledande fågelarterna för november hördes:

först en sträckande gråhäger som skrek hest klockan 05:40 … gräsänderna i Kausan svarade … och det gjorde även vattenrallarna efter en stund.

VID DATORN  

Göran Andersson

Publicerat i 2019 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 31 OKTOBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 31 OKTOBER 2019

VÄDER

Halvklar natt och klar morgon med frisk västvind. Mycket god sikt. Tillfälligt lite mer moln under morgonen, sen åter klart och fortsatt mycket god sikt.

Min temp: +7,6°C klockan 05-06. Max temp: +9,8°C klockan 12-14.

Nederbörd: 0,0 mm.

01:00: V 7,9 m/s, byvind 9,5 m/s, +8,1°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1024,6 hPa.

07:00: V 6,6 m/s, byvind 8,4 m/s, +8,0°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1024,7 hPa.

13:00: VNV 8,3 m/s, byvind 9,8 m/s, +9,6°C, vattenstånd +-0 cm, lufttryck ca 1023 hPa.

19:00: VSV 5,5 m/s, byvind 8,0 m/s, +8,7°C, vattenstånd +11 cm, lufttryck ca 1022 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:23 och ner 16:28

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

16 nät klockan 06:30-11:30 (80 nättimmar).

Två vadarburar som fröfällor vid Strandoxeln klockan 06:30-14:00.

Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:10-11:10 med kortare pauser för bl.a. fångstrundor och ringmärkning samt klockan 13:00-14:00.

Kontroll av nunnestenskvättans närvaro gav negativt resultat. Se även nedan under rubriken Övrigt!

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN – Ett par med tre årsungar samt sex ex mot V. Dessutom 17 äldre individer (13+4) sträckande SV. Samtliga under morgon och fm.

MINDRE SÅNGSVAN/SÅNGSVAN – en sextett mot väster.

SMÅLOM – en äldre individ i vinterdräkt sträckte V klockan 14:47 norr om Nidngen.

HAVSSULA – en 5K+ mot V under em.

TOPPSKARV – morgonens sydsträckande ”Skarvpendel” från Halland Svartskär, var mycket omfattande denna morgon med minst 240 individer mot SSV (området kring Fladen). Minst 50 individer styrde SSO och rundade Ostudden.

BLÅ KÄRRHÖK – en 1K drog lågt utmed Nordstranden 07:42 och någon minut senare sträckte blåhöken ut över Västudden mot SV.

KUSTPIPARE – en 1K flög förbi Kausahamnen och Västudden vid 14:10-tiden.

ALKEKUNG – Fyra sydsträckande: klockan 10:22, 11:10, 13:43 (Västudden) och 14:48 (Ostudden). Dessutom en rastande norr om Nidingen.

RÅKA – en äldre individ mot SV tillsammans med sju gråkråkor klockan 07:53.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

25 individer av 4 arter:

Gärdsmyg 1, blåmes 10, grönfink 2 och gråsiska 12 (varav 11 brunsiskor).

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 1 438 och i år totalt till 11 807.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egen korttidskontroll av en rödhake, som kollats dagligen sedan 25 oktober. Inga andra rödhakar synliga/hörda på ön!

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

 * Vår teori angående nunnestenskvättan, i skrivande stund, är att hon lämnade Nidingen måndag kväll 28 oktober efter att ha setts dagligen i två veckor. Föregående natt hade varit gynnsam för nattsträckare, vilket avspeglade sig i måndagens ringmärkning och antalet rastande tättingar. Väderomslaget 28.10 med nordanvindar följt av en stjärnklar kväll och natt, tömde nästan ön på nattflyttande småfåglar. Under tisdagen fanns bara en handfull gärdsmygar och rödhakar kvar och en enda kontroll noterades … en långstannande rödhake.

 * Rymdstationen ISS seglade högt över Nidingen från väster mot öster klockan 06:35-06:39.

* Besökare, tre personer i en snabbgående båt, anlände sent på e.m. för att grilla i lä av ringmärkarboden. I den vackra solnedgången for de hem mot kusten igen.

VID DATORN  

Göran Andersson

Publicerat i 2019 | Lämna en kommentar

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 30 OKTOBER 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 30 OKTOBER 2019

VÄDER

Förutom vid 01-tiden, var det i princip vindstilla från 00:00 till 02:40, då det hastigt började dra från SO och småningom från SV. Samtidigt steg temperaturen hastigt. Vid femtiden var vinden V 6-8 m/s.

Småningom vindökning och vridande till SV. Mulnande under eftermiddagen då vinden först avtog sakta, men ökade åter under kvällen från V.

Min temp: +5,8°C klockan 00. Max temp: +8,7°C klockan 14.

Nederbörd: 0,0 mm.

01:00: O 0,6 m/s, byvind 1,4 m/s, +6,5°C, vattenstånd -7 cm, lufttryck 1030 hPa.

07:00: VSV 4,9 m/s, byvind 7,7 m/s, +7,4°C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 1030 hPa.

13:00: SV 8,3 m/s, byvind 10,8 m/s, +8,6°C, vattenstånd -4 cm, lufttryck 1028 hPa.

19:00: V 9,1 m/s, byvind 11,2 m/s, +7,8°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1025 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:21 och ner 16:31

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.     

VERKSAMHET

16 nät klockan 06:30-11:00 (72 nättimmar).

Två vadarburar som fröfällor vid Strandoxeln klockan 10:00-16:00.

Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:30-11:00 med kortare pauser för bl.a. fångstrundor och ringmärkning samt klockan 13:30-15:30.

Kontroll av nunnestenskvättans närvaro gav negativt resultat.

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN – två adulter mot S klockan 09:37.

MINDRE SÅNGSVAN/SÅNGSVAN – en flock med tjugo äldre och fyra 1K mot V samt en sextett äldre individer mot SV.

OB. SVAN – 51 ex i fem flockar långt i norr i storleksordning 7-16 ex under morgonen och fm.

SÄDGÅS – tillsammans med två bläsgäss 10:44.

BLÄSGÅS – tillsammans med sex sädgäss 10:44.

KNIPA – en äldre hanne med fyra honfärgade 1K+ mot söder klockan 08:19.

SMÅLOM – en ruggande 2K+ sträckte S klockan 14:15.

HAVSSULA – två 3K, två 4K och tolv 5K+ mot SV.

TOPPSKARV – morgonens ”Skarvpendel” söderut från Halland Svartskär, 165 toppskarvar (och 110 storskarvar), hade riktning SSV mot Fladen. Många födosökande sågs förstås senare under dagen kring Nidingen, innan ”tåget” gick tillbaka norrut på em.

ALKEKUNG – ett ex kom sträckande SV utmed Nordstranden klockan 08:27 och landade ca 10 meter utanför Västudden. En stund innan, 08:12, sträckte ett ex söderut efter att ha rundat Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

7 individer av 5 arter:

gärdsmyg 1, kungsfågel 1, blåmes 1, brunsiska 3 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 1 413 och i år totalt till 11 782.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av tre gärdsmygar.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

 * Rörmokare Per kom ut vid 09-tiden, skjutsad av Lasse Hellberg, med stationens båt Stuff. De blev kvar till sena em bl.a. för att få igång den viktiga vattenpumpen. Det visade sig då att den hade ”brunnit”, troligen p.g.a. ”strömfallet” i måndags. En fas av tre saknades i kabeln ut till Nidingen och det kan ha bidragit till problemet.

Då … DÅ … drog Per fram ett ess ur rockärmen! Redan i våras hade han nämligen skaffat en ny pump och tagit ut den till Nidingen … uti fall att.

Stor succé!

Och vi har åter rinnande varmt och kallt vatten. Stort och hjärtligt tack för dagens insats!

VID DATORN  

Göran Andersson

Publicerat i 2019 | Lämna en kommentar